Elever strømmer til fynske efterskoler

Trods finanskrise og øget forældrebetaling fortsætter elever med at strømme til de fynske efterskoler. 11 ud af det 37 fynske efterskoler melder om fuldt hus og ventelister.

I dag søndag er der det helt store rykind på mange af landets efterskoler.

Sophus Bang Nielsen, der er sekretariatsleder i Efterskoleforeningen, forventer at landets efterskolerne kan fastholde sidste års elevtal på 28.300.

Det er på trods af et faldende antal 14-17 årige.

Opgørelser tyder på at der bliver færre elever i 8. og 9. klasserne på efterskolerne, men samtidig tegner antallet af elever i 10. klasse til at blive det højeste nogensinde.

En oversigt på efterskole.dk viser, at 11 ud af det 37 fynske efterskoler har fuldt hus og venteliste. På flere at de øvrige efterskoler er der lukket for optag på enkelte klassetrin eller kun får pladser for enten drenge eller piger.

Udkantsområder mister elever

Opgørelser fra efterskoleforeningen viser samtidig, at efterskolerne i udkantsområderne mister elever.

Op til det nye skoleår er der fem efterskoler, der må lukke på grund af for få elever.

En fynsk efterskole lukket

En fynsk efterskole besluttede at lukke efter skoleåret 2012-13, og det er Øhavets Efterskole ved Rudkøbing. Årsagen var for få tilmeldte elever.

Med kun 22 elever skrevet op til næste skoleår besluttede ledelsen på Øhavets Efterskole i begyndelser af juni at indstille driften.

I 2002, hvor skolen hed Rudkøbing Efterskole, havde skolen 90 elever. I det skoleåret 2012-12 er elevtallet 32.

I følge sekretariatsleder i Efterskoleforeningen, Sophus Bang Nielsen, er det få dog efterskoler, der i nyere tid har drejet nøglen om.

Siden år 2000 er 21 efterskoler lukket, men i samme periode er der kommet 42 nye til.

Unge vælger udfordringer

Tendensen peger i retning af, at de unge gerne vil prøve forskellige former for personlige udfordringer, kompetencer og afprøve deres talenter.

- Derfor vælger de typisk efterskoler, hvor man kan sige, at der er en udfordring, der ligger ud over pensum i folkeskolen. Det kan være idræt, extreme sport musik, teater og den nye trend, som er innovation og iværksætteri, siger sekretariatsleder Sophus Bang Nielsen.

Læs mere på efterskole.dk