Elkabel under Storebælt

Som led i en langsigtet energi-strategi foreslår regeringen, at der lægges et elkabel under Storebælt. Det bliver i givet fald første gang at Vest- og Østdanmark kobles sammen på et stort elnet.

-

Som led i en langsigtet energi-strategi foreslår regeringen, at der lægges et elkabel under Storebælt. Det bliver i givet fald første gang at Vest- og Østdanmark kobles sammen på et stort elnet.

Et elkabel under Storebælt vil i følge regeringen skabe mere konkurrence og dermed lavere forbrugerpriser på el end uden en forbindelse. Samtidig bliver det lettere at indpasse en øget mængde vindkraft. 

Desuden vil det stille Danmark bedre over for store strømsvigt, som det Østdanmark oplevede den 23. september 2003. 

El-kablet under Storebælt koster 1,2 milliarder kroner og foreslås etableret i 2010.