Elsam beklager udledning af cadmium

Elsam beklager, at Fynsværket har udledt tungmetallet cadmium direkte i Odenses kloaksystem. Fynsværket skal nu ændre arbejdsgangene, så forureningen ikke kan gentage sig.

-

Elsam beklager, at Fynsværket har udledt tungmetallet cadmium direkte i Odenses kloaksystem. Fynsværket kalder forureningen \"aldeles uacceptabel\" og vil nu ændre arbejdsgangene, så forureningen ikke kan gentage sig.


Udledningen af omkring fem kilo cadmium til Odenses kloaksystem betyder, at slammet fra Ejby Rensningsanlæg ikke som planlagt kan bruges til jordforbedrning på markerne. Men derudover får det ingen miljømæssige konsekvenser, at Fynsværket i strid med reglerne har udledt cadmium.


Den ulovlige udledning fandt sted 18. marts i år, da værkets keddel skulle skylles efter forbrændning. En betjeningsfejl gjorde at tungmetallet røg i kloakken i stedet for at blive deponeret i tanke.


\"Elsam ønsker at fremstå som en virksomhed, der handler miljømæssigt forsvarligt, og vi er netop miljøcertificeret efter ISO 14001. Så det er aldeles uacceptabelt, at noget sådan kan ske\", skriver Elsams direktør for produktion og handel Niels Berg-Hansen i en pressemeddelelse.


Meldt til politiet
Udledningen har fået Odense Kommune til at politianmelde Elsam, og i næste uge vil politiet afgøre om Elsam skal sigtes for en overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven.


De 6000 tons slam, der er blevet forurenet med cadmium skal nu slutbehandles af Odense Vandselskab, mens en mindre del vil blive kørt til forbrænding på Måbjergværket i Holstebro.