I det fynske folks tjeneste

Embedslægerne flygter

Fyn bliver hårdt ramt, når Embedslægeinstitutionen flytter til Ribe. Seks ud af 15 embedslæger har nemlig sagt op. De vil ikke med til Ribe. En lang række opgaver risikerer nu at blive opgivet.

Tilsyn og kontrolbesøg på plejehjemmene hænger i en tynd tråd. Embedslægeinstitutionen mangler læger.

Kontrolbesøg på plejehjemmene hænger i en tynd tråd.

1 af 2

Opgaver bliver lagt på hylden

Seks ud af 15 embedslæger - heraf de tre fra Fyn har forladt Embedslægeinstitutionen, når den får hovedkvarter i Ribe.

- De vil ikke flytte med, fordi de ikke ønsker at bo i Ribe, siger Arne Poulstrup, der er ledende embedslæge i Region Syd.

Embedslægeinstitutionen kan heller ikke få nye læger til at søge de ledige stillinger, og det får konsekvenser.

Ledende embedslæge, Arne Poulstrup, siger, at en lang række opgaver ikke længere kan blive udført på grund af manglen på læger. Det kan for eksempel betyde, at de ikke længere kan føre tilsyn med plejehjemmene.

Han vurderer også, at Fyn vil blive særlig hårdt ramt på grund af den geografiske afstand. Lægerne vil simpelthen køre arbejdstiden op.

Forlig

Baggrunden for at flytte embedslægerne til Ribe skyldes et forlig mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om at flytte statslige institutioner i forbindelse med de nye regioner.

Embedslægerne skal rådgive myndighederne i lægefaglige og miljømæssige forhold, og så skal de føre tilsyn med dag- og døgninstitutioner.