Emils far frataget forældreretten

Svend Erik Christensen fra Otterup får alligevel ikke forældremyndigheden over sin tre-årige søn Emil. Byretten tildelte ellers faren forældreretten i september, men nu har landsretten omstødt byrettens kendelse, og tildelt forældreretten til Emils mor. Konsekvensen er, at Emil fortsat må bo hos en plejefamilie.

-

Svend Erik Christensen fra Otterup får alligevel ikke forældremyndigheden over sin tre-årige søn Emil. Byretten tildelte ellers faren forældreretten i september, men nu har landsretten omstødt byrettens kendelse, og tildelt forældreretten til Emils mor. Konsekvensen er, at Emil fortsat må bo hos en plejefamilie.

For snart et år siden blev den tre-årige Emil tvangsfjernet fra sin mor, da hun gik meget i byen og fik besøg af kriminelle i sit hjem. Siden da har Emil boet hos en plejefamilie.

Faren udelukket
Otterup Kommune, der traf afgørelsen om tvangsfjernelse, overvejede aldrig om Emil kunne bo hos sin far. Svend Erik Christensen havde anmodet om forældreretten, men forvaltningen valgte fuldstændig at se bort fra denne mulighed for den lille dreng, selvom Svend Erik Christensen har haft kontakt med Emil hele hans opvækst.

I september vandt Svend Erik Christensen dog forældreretten, da byretten i Odense besluttede at tildele ham forældreretten over drengen.

\"Jeg er naturligvis ovenud glad, lettet og lykkelig\", sagde Svend Erik Christensen i september.

Overraskende afgørelse
Men i sidste uge tog sagen en drastisk vending, da Landsretten overraskende forkastede byrettens afgørelse og gav moren forælderettten tilbage. Konsekvensen er, at Emil alligevel ikke kan flytte hjem til sin far, og nu fortsat må bo hos plejefamilien.

Appel på vej
Afgørelsen i Landsretten har knust Emils far, men sammen med sin advokat vil han søge om at få sagen rejst for Højesteret. Og da Byretten og Landsretten er kommet til to vidtforskellige afgørelser er der gode chancer for at Højesteret vil vælge at behandle den tragiske sag.

Indtil da må Emil blive hos sin plejefamilie.