Emmelev blæser på anmeldelse

Oliemøllen Emmelev A/S blæser på den politianmeldelse Fyns Amt har fået rejst mod virksomheden. Direktør Bjarne Simonsen nægter at tømme virksomhedens vandbassin og køre vandet til rensning trods amtets krav. I weekenden lod han vand pumpe op af møllens bassin og ud på en mark.

-

Oliemøllen Emmelev A/S blæser på den politianmeldelse Fyns Amt har fået rejst mod virksomheden.
Direktør Bjarne Simonsen nægter at tømme virksomhedens vandbassin og køre vandet til rensning trods amtets krav. I weekenden lod han vand pumpe op af møllens bassin og ud på en mark.

\"Det kan godt være, Fyns Amt har givet os et afslag på at pumpe vand ud. Men når et afslag er åbenlyst ulovligt, så mener jeg ikke, det skal efterleves,\" siger Bjarne Simonsen til Fyens Stiftstidende.

Slam eller spildevand
Striden drejer sig om, hvorvidt 10.000-20.000 kubikmeter regnvand, som er ledt fra møllens og nabofirmaets tage ned i en kunstig sø, er spildevand eller slam.

Fyns Amt har to gange påbudt virksomheden at tømme bassinet og køre vandet til et renseanlæg bl.a. efter lugtklager fra naboer.

Men Bjarne Simonsen er ikke i tvivl. Han mener, at den kunstige sø er fyldt med slam, som indeholder næringsstoffer, der uden miljømæssige problemer kan sprøjtes ud på en mark.

Prøver skal give svaret
Fyns Amt kan ikke gøre meget mere ved sagen. Det har taget prøver af vandet, som skal afsløre, hvad det består af.

\"Vi er især bange for, at spildevandet skal løbe ned i Brorenden, og derfor tog vi nogle prøver,\" siger afdelingsleder Niels Dal Kristensen fra amtet til Fyens Stiftstidende.

Resultaterne af prøverne er først klar sidst på ugen.