Emmelev Mølle meldt til politiet

Oliemøllen Emmelev A/S ved Otterup på Nordfyn, er blevet meldt til politiet af Fyns Amt i en miljøsag. Virksomhedens direktør Bjarne Simonsen nægter at tømme virksomhedens vandbassin og køre vandet til rensning trods amtets krav.

-

Oliemøllen Emmelev A/S ved Otterup på Nordfyn, er blevet meldt til politiet af Fyns Amt i en miljøsag. Virksomhedens direktør Bjarne Simonsen nægter at tømme virksomhedens vandbassin og køre vandet til rensning trods amtets krav.

Slam eller spildevand
Striden drejer sig om, hvorvidt 10.000-20.000 kubikmeter regnvand, som er ledt fra møllens og nabofirmaets tage ned i en kunstig sø, er spildevand eller slam.

Fyns Amt har to gange påbudt virksomheden at tømme bassinet og køre vandet til et renseanlæg bl.a. efter lugtklager fra naboer.

Emmelev har anket
Afgørelserne er efterfølgende anket af Emmelev, som mener, at bassinet er næringsrigt slam, som virksomheden fuldt lovligt kan sprede på landbrugsjord.

600 lastbiler

Emmelev skønner, at der skal op mod 600 lastbiler til at tømme bassinet og har luftet muligheden for at rejse et erstatningskrav i millionklassen mod amtet.

Virksomheden støttes af professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh.

Det bliver nu Miljøstyrelsen, der skal afgøre tvisten i den nærmeste tid.

/Ritzau