I det fynske folks tjeneste

Emmelev Mølle vil rense spildevand

En årelang strid, der truede med at  lukke  Emmelev Mølle, er nu endt med at virksomheden bøjer sig. Et vandbassin med spildevand vil nu blive sendt til rensning, som Fyns Amt har krævet.

-

En årelang strid, der truede med at  lukke  Emmelev Mølle, er nu endt med at virksomheden bøjer sig. Et vandbassin med spildevand vil nu blive sendt til rensning, som Fyns Amt har krævet.

Striden mellem Fyns Amt og biodiesel- og rapsolieproducenten har stået på i årevis. Fyns Amt har krævet, at Emmelev Mølle renser spildevand i et næsten 20.000 kubikmeter stort vandbassin.

Vandbassinet har i flere tilfælde lækket betydelig forurening til lokale vandløb, der ligger tæt ved Emmelev Mølle, og derfra er det løbet videre ud i Odense Fjord i et område, der er udpeget af EU som habitatområde.

Virksomheden har hævdet, at der var tale om næringrigt slam, og nægtede indtil torsdag, at vandet skulle renses.

Fyns Amt har meldt virksomheden til politiet og truet med at skride til lukning af Emmelev Mølle. Men torsdag bøjede virksomheden sig og indvilligede i at rense spildevandet.