En fynbo får svar: Søfolk risikerer at strande i udlandet - løsning på vej

En fynbo har spurgt os, om søfolk får hjælp til at komme hjem fra danske skibe i udlandet.

Regeringen har besluttet at indføre skærpet grænsekontrol i Danmark. Ingen udlændinge bliver lukket ind i landet. Politi og forsvar bevogter i alt 17 forskellige grænseindgange.

Det sker for at undgå yderligere smitte med coronavirus. Det samme sker i en række andre lande.

Det har fået Bente Sandager fra Odense til at spørge, hvordan det påvirker søfolk, der arbejder i udlandet.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO

Hun rammer med sit spørgsmål ind i en udfordring, der er opstået de seneste dage, og der er endnu ikke fundet en løsning.

- Vi står lige nu med en kæmpe udfordring, fordi det ene land efter det andet lukker ned for ind- og udrejse. Vores danske søfolk risikerer at strande i udlandet, når der skal skiftes besætning, fortæller Ole Philipsen, formand for CO-Søfart til TV 2/Fyn.

Besætningsskift er anerkendelsesværdigt

CO-Søfart er Danmarks største maritime faglige organisation, og her er man bekendt med flere tilfælde, hvor der skulle have været skiftet besætning, men hvor søfolkene ikke kan komme hjem på grund af restriktive rejsebestemmelser og manglende flyafgange.

Samtidig er nye besætningsmedlemmer stærkt begrænset i deres muligheder for at rejse ud for at afløse.

Problemet gælder søfolk, der rejser til og fra arbejdssteder i udlandet. Besætninger, der anløber danske havne, kan få lov til at blive skiftet ud, selv om Danmarks grænser er lukkede. Ifølge Rigspolitiet er besætningsskift i forbindelse med anløb af dansk havn et anerkendelsesværdigt formål.

- Der er ikke panik. Men folk må blive, hvor de er. Det er sådan set eneste mulighed. Skibene må ikke sejle uden besætning. Imens sætter vi os sammen med rederierne for at finde løsninger, siger Ole Philipsen.

CO-Søfart er en overenskomstbærende organisation for stort set alle faggrupper om bord på skibe og offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Medlemskredsen dækker såvel menige som officerer.

I denne uge vil organisationen forhandle med Danske Rederier for at få folk hjem og finde løsninger på besætningsskift.

Mærsk spiller en vigtig rolle

Hos Danske Rederier bekræfter man situationen:

- Vi er i tæt dialog med fagbevægelsen om at finde løsninger, der både fungerer for de besætningsmedlemmer, der står til at skulle af- og påmønstre, og for rederierne. Situationen ændrer sig hele tiden, så derfor følger vi det meget tæt, siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier til TV 2/Fyn.

I praksis vil det store danske rederi A. P. Møller Mærsk spille en vigtig rolle i at finde en løsning på problemet. Indtil videre har rederiet lørdag meldt ud, at de suspenderer alle besætningsskift.

- Problemet er, at skibe ikke må sejle uden besætning. Og vi kan hverken få transporteret folk ud eller hjem, fordi landegrænserne mange steder nu er lukket. På den måde er situationen fastlåst lige nu, siger Ole Philipsen fra CO-Søfart.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger kan der blive tale om bustransport som en mulig løsning. Mange ansatte hos A. P. Møller Mærsk plejer eksempelvis at på- og afmønstre i Bremerhaven i Tyskland, og her vil kørsel til og fra med bus eventuelt være en mulighed. 

Dog vil transport med bus også kunne støde på restriktioner ved grænseovergange. Flere lande strammer nemlig lige nu reglerne for ind- og udrejse.

Lukkede grænser for udenlandske søfolk

Hvis det lykkes de danske søfolk at transportere sig hjem, vil der ikke være problemer ved den danske grænse. Det gælder hverken grænseindgangene på land eller i de danske havne.

- Vi afviser landgang for søfolk i øjeblikket, men det gælder ikke vagtskifte, bare man iagttager retningslinjerne med at holde afstand og lignende, siger Carsten Aa, direktør for Odense Havn.

Havnen i Odense opretholder et beredskab på linje med andre danske grænseindgange, og har en enkelt gang måttet bede udenlandske søfolk om at vende tilbage til skibet, da de forsøgte at komme ind i Odense by. Havnen har nu indsat en ekstra portvagt.

- Vi er fra havnens side ikke direkte involveret i besætningsskift, det er rederiet eller en skibsagent, der står for det. Men vi er opmærksomme på myndighedernes retningslinjer om forebyggelse af smitte, siger Carsten Aa.

Forhandlingerne i branchen om, hvordan man sikrer gennemførelsen af vagtskifter for danske søfolk er i gang og ventes at fortsætte i løbet af ugen.

Hvis der viser sig behov for hjælp fra danske myndigheder, vil det i givet fald være Erhvervsministeriet, der har ansvaret.