I det fynske folks tjeneste

En million lektioner i folkeskolen er nu blevet aflyst

Lockouten har nu kostet en million lektioner til folkeskolens elever. Det er en nødvendig konsekvens, mener KL

Kommunernes lockout af de danske folkeskolelærere har nu betydet, at en million lektioner er blevet aflyst. Det viser nye tal fra Danmarks Lærerforening.

Kommunernes lockout af de danske folkeskolelærere har nu betydet, at en million lektioner er blevet aflyst. Det viser nye tal fra Danmarks Lærerforening.

Folkeskolens elever er derfor gået glip af en stor mængde undervisning i løbet af den foreløbige ni dage lange lockout. Men det er nødvendigt, mener Kommunernes Landsforening (KL).

- De mange aflyste timer er jo en nødvendig omkostning lige nu. Det er en beklagelig, men nødvendig konsekvens af, at vi ikke har kunne opnå enighed ved forhandlingsbordet, siger Michael Ziegler, KL's topforhandler i den verserende konflikt, til Ritzau.

Ifølge lærernes beregninger vil tallet af aflyste lektioner runde to millioner, hvis der ikke bliver fundet en løsning eller sker et regeringsindgreb i løbet af de næste otte skoledage. De to millioner aflyste lektioner vil derved blive nået den 24. april.

Michael Ziegler erkender, at de mange aflyste timer er "ærgerligt".

- Vi ville gerne have været det her foruden, men den smerte, der er lige nu, og det tab af undervisning vi har, som vi gerne ville undgå, skal jo holdes op imod, at vi forsøger at skabe de bedste rammer for folkeskolen de næste mange, mange år.

- Der må det sidste jo trods alt være vigtigere end det første, siger Michael Ziegler.

Lockouten trådte i kraft 1. april og forlængede dermed folkeskoleelevernes påskeferie.

Tallet på en million er beregnet ud fra undervisningsministeriets tal over skoletimer i 2012.

Da en andel af eleverne i folkeskolen modtager undervisning af tjenestemandsansatte lærere under konflikten, er disse lektioner ikke med i lærernes regnestykke.

Derover er den aflyste undervisning på efterskoler, tekniske skoler og sosu-skoler heller ikke medregnet.

Spørgsmål: Michael Ziegler, har du et bud på, hvor mange lektioner man skal op på, før det begynder at blive kritisk?

- Nej det har jeg ikke. Hvis jeg havde en smertegrænse, og hvis jeg fortalte den, så ville jeg stille mig selv utrolig dårligt i det videre forløb. Så derfor kan jeg ikke komme med sådan et bud.

- Det vigtige for os er selvfølgelig, at konflikten bliver så kortvarig som muligt, men at vi samtidig når det mål, vi har sat os om at få de rigtige rammer om folkeskolen.