I det fynske folks tjeneste

Én rets- og politikreds på Fyn

Regeringen fremlagde fredag sit forslag til en centralisering af de fynske rets- og politikredse. Antallet af politikredse bliver skåret ned fra 5 til 1. Og antallet af retskredse bliver reduceret fra 7 til 1.

Betjente fra Odense Politi fulgte med i præsentationen af reformforslaget

Én byret på Fyn

Hovedkvarteret for den nye fynske politikreds kommer til at ligge i Odense. Samme placering får øens, for fremtiden, eneste domstol.
Byretterne i Nyborg, Middelfart, Assens, Fåborg, Svendborg og Rudkøbing bliver nemlig med det nye forslag nedlagt. Fremover må borgerne køre til Odense.

Bedre kompetence

Justitsminister Lene Espersen vil skære ned i retskredsene for at samle mere kompetence ét sted. Dommerne i de små byretter kan for eksempel ofte ikke være helt inde i miljøspørgsmål og økonomisk kriminalitet. Derfor skal flere dommere sikre bredere ekspertise i en fælles domstol i Odense. På politiområdet vil stationerne i de gamle kredse stadig være bemandede. Imens den overordenede ledelse flyttes til Odense.

Se Justitministeriets oplæg her