Endelig godkendelse af fiskepassage ved Brobyværk

Efter næsten 11 års sagsbehandling har myndighederne nu endelig godkendt, at der bliver bygget en fiskepassage ved Brobyværk. Afgørelsen betyder at det fynske ørredeldorado bliver styrket - blandt andet med Odense Å som nyt gyde- og opvækstområde for laks.

-

Efter næsten 11 års sagsbehandling har myndighederne nu endelig godkendt, at der bliver bygget en fiskepassage ved Brobyværk. Afgørelsen betyder at det fynske ørredeldorado bliver styrket - blandt andet med Odense Å som nyt gyde- og opvækstområde for laks.


Laks i Odense Å
11 års kamp tovtrækkeri med en privat lodsejer i Brobyværk er slut. 18. december godkendte Skov- og Naturstyrelsen som den sidste myndighed, at der kan etableres en passage for fisk og smådyr ved vandmøllen i Brobyværk. Afgørelsen er en stadfæstelse af en tidligere afgørelse fra Fyns Amt.


Beslutningen betyder, at fiskeynglen nu får fri passage til yderligere flere hundrede kilometer vandløb på Fyn, og dermed vil det fynske ørredeldorado blive udbygget til flere private vandløb.


Blandt andet vil Odense Å i løbet af en årrække kunne blive gyde- og opvækstområde for laksefisk.


Eventyret er fuldendt
\"Denne beslutning er kronen på værket. Nu kan Odense Å blive inddraget i det fynske ørredeldorado, og det fuldender eventyret om det fynske ørredeldorado\" , siger en glad formand for Teknik- og Milljøudvalget, Carsten Abild(V).


I løbet af de ti sidste ti år er omsætningen i lystfiskerturismen på Fyn steget fra ingenting til 60-70 mio. kr årligt. Og nu er der basis for en yderligere udvidelse af projektet.


\"Fyn er blevet en lystfisker-ø. Og når vi får Fyns største vandløb med som gydeområde, vil vi kunne tiltrække yderligere turister til Fyn\", siger Carsten Abild(V)


Klage fra mølleejer
Sagen om fiskepassagen startede i januar 1991, og har været sagsbehandlet af utallige instanser - blandt andet af Fyns Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Bygningsfredningskontoret, Broby Kommune, Landvæsenkommissionen, Museumsrådet og Kulturmiljørådet.


Bygningen af fiskepassagen er blevet udskudt i mere end 10 år, fordi ejeren af vandmøllen i Brobyværk krævede omkring fire millioner kroner i erstatning, hvis Fyns Amt etablerede fiskepassagen. Ejeren mente, at fiskepassagen vil gøre vandmøllen ubrugelig.


Men nu har Skov- og Naturstyrelsen sat punktum i sagen, og Fyns Amt kan bringe det fynske ørredeprojekt et stort skridt videre.