Energi Fyn har tjent over 100 millioner i 2010

Repræsentantskabsmedlemmerne godkendte torsdag Energi Fyns  årsrapport for 2010. Det har været et godt år for Energi Fyn-koncernen.

Koncernens samlede regnskabsresultat viser et overskud før skat på 150,5 millioner kroner og på 103,7 millioner efter skat.

Resultatet ligger væsentligt over regnskabsresultatet i 2009 på 74,6 millioner kroner efter skat og anses for værende tilfredsstillende.

Det positive regnskabsresultat kan i høj grad tilskrives de mange tiltag, der i 2008 og 2009 blev iværksat med henblik på at sikre konsolidering og økonomisk stabilitet.

Der er nu etableret et råderum og et fundament, som gør, at koncernen er i stand til proaktivt at handle.

- Energi Fyn-koncernen har gennem året styrket såvel den økonomiske som strategiske position, og vi er nu efter nogle år i skyggen af den økonomiske krise i en situation, hvor vi er i stand til at udvikle os og gribe de muligheder, der opstår. Men selvom vi har været vidne til en positiv udvikling i årets løb, så har der og vil fortsat være stort fokus på konsolidering, risikostyring og på fortsat at styrke vores indtægtsside, udtaler koncernchef Bent Agerholm.

Købet af den kommunale elforsyning i Nyborg har været et af højdepunkterne for Energi Fyn-koncernen i 2010.

Med købet kom der i slutningen af året 9.500 nye andelshavere til Energi Fyn-koncernen, ligesom der også blev budt velkommen til 11 nye medarbejdere.

- Energi Fyn er med købet af Nyborg Elnet blevet et styrket selskab, ligesom jeg også ser, at vores fremtidsperspektiver for den fremadrettede udvikling er blevet styrket. Dels har vi overtaget et sundt elselskab, dels blev vi en del af den fortsatte konsolidering på Fyn, fortæller Bent Agerholm.