Energi Fyns formand er genvalgt

Energi Fyns bestyrelse har i dag afholdt konstituerende møde. Energi Fyns formand-skab blev genvalgt med Søren Thorsager som bestyrelsesformand

Bjarne Ivan Hansen er valgt som næstformand.

På det konstituerende bestyrelsesmøde i dag fik Energi Fyn-koncernen sat navn på bestyrel-sens formand og næstformand for de kommende to år.

Energi Fyns hidtidige formand Søren Thorsager blev genvalgt som bestyrelsesformand, og Bjarne Ivan Hansen blev genvalgt som næstformand.

Formandskabet vedrører såvel Energi Fyn a.m.b.a. som Energi Fyn Holding A/S.

- Jeg er naturligvis glad for, at en enig bestyrelse igen pegede på mig som bestyrelsesformand. Men jeg er ikke mindst glad for, at vi nu har fået valgt Energi Fyns bestyrelse og i den forbindelse glæder det mig meget, at vi også denne gang har sagt velkommen til nye bestyrel-sesmedlemmer. Jeg ser meget frem til samarbejdet i bestyrelsen og til at fortsætte den fastlagte kurs og dermed fortsat at sikre Energi Fyns udvikling, så vi også fremover kan være en attraktiv og økonomisk robust energikoncern til glæde og gavn for Fyn, vores andelshavere og kunder, udtaler bestyrelsesformand Søren Thorsager.