I det fynske folks tjeneste

Energimillioner spredt ud over Fyn

Energi Fyns fonde belønnede tirsdag 16 fynske projekter med pengegaver. I alt uddelte to fonde 1,6 millioner kroner til projekter, der gavner Fyn.

I alt har Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond modtaget 213 ansøgninger.

- Den fynske kreativitet er stor, når der tænkes i nye idéer til gavn for Fyn og fynboerne. Det er glædeligt, at fondene på den måde har slået igennem i folks bevidsthed, så det er Energi Fyn, mange tænker på, når der søges om midler til realisering. For at komme i betragtning skal projekterne være med til at udvikle Fyn, og det skinner igennem i ansøgningerne, siger Bent Agerholm, koncernchef i Energi Fyn og fondsadministrator i de to fonde.

Fondsmidlerne blev fordelt med 2 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 14 modtagere i Energi Fyns Almene Fond.

Følgende projekter fik del i de 1,6 millioner kroner.

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation, modtog 295.920 kr. til et forskningsprojekt om farvestofsolceller. Denne type solceller forventes i kraft af pris og fleksibilitet at blive et fremtidigt alternativ til siliciumbaserede solceller.

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, modtog 262.000 kr. til et projekt om fem træningsrobotter, der baseret på snoretræk kan anvendes til effektiv, individuelt tilpasset træning og genoptræning i eget hjem.

Marstal Søfartsmuseum på Ærø modtog 70.000 kr. til et projekt på Marstal Havn, hvor der opføres en barkegryde a la den type, fiskerne før i tiden anvendte til at barke - imprægnere - garn og sejl i. Det er hensigten, at barkegryden etableres som grillsted samtidig med, at der skal etableres borde og bænke til de mange besøgende.

Foreningen Odense 1940-45 og Historiecenter Beldringe (nu Besættelsesmuseum Fyn) modtog 75.000 kr. til hjælp til oprettelsen af et museum ved Odense Lufthavn. Museet skal formidle besættelsens historie på Fyn samt tilblivelsen af Beldringe Flyveplads - det nuværende Odense Lufthavn.

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart modtog 150.000 kr. til hjælp til etablering af en ny, bæredygtig og energirigtig velkomst- og facilitetsbygning på Skarø Havn.

Fruens Bøge Tennisklub og Dalum Idrætsring modtog 150.000 kr. til et projekt, som skal skabe et unikt udendørs aktivitetsområde - Sportscentrum Dalum - der skal fungere som en forsamlingspark for børn, unge, voksne og ældre i området, der bl.a. vil indeholde et fysisk træningsområde, som vil være åbent og frit tilgængeligt for alle interesserede.

Carl Nielsen-skolen i Nr. Lyndelse modtog 125.000 kr. til køb af lydanlæg og projektor som led i moderniseringen af Carl Nielsen salen frem mod 150-års jubilæet for komponistens fødsel i 2015. Salen bruges dagligt af bl.a. skolens mange elever og af lokalsamfundets foreninger.

Kirkens Korshær i Odense modtog 40.000 kr. til køb af køkkeninventar til Kirkens Korshærs varmestuekøkken, hvor man tilbyder et godt måltid mad til socialt udsatte og muligheden for et fristed.

Historisk Samfund for Fyn modtog 77.000 kr. til et projekt, der skal digitalisere kulturarven i form af artikler fra 95 års Fynske Årbøger og formidling af fynsk historie på Historisk Atlas. Materialet bliver tilgængeligt for offentligheden på Historisk Samfund for Fyn og på Historisk Atlas' hjemmesider.

Fjelsted/Harndrup Pensionist- og Efterlønsforening modtog 3.300 kr. til indkøb af trådløst instrumentsæt, hovedmikrofon samt mikrofon- og højtalerstativ til brug ved foreningens mange arrangementer.

Odense Bunkermuseum modtog 25.000 kr. til etablering af belysning i bunkeren, der samtidig er ved at blive indrettet til museum, og som snart kan åbne dørene for offentligheden og dermed vise et stykke Danmarkshistorie under Den Kolde Krig.

Solar Boat Fyn modtog 100.000 kr. til et udviklingsprojekt, som skal skabe rammerne for en unik miljø- og naturoplevelse ved sejlads på Odense Å, Odense Kanal og Odense Fjord. Fremdriften af elektriske fartøjer vil ske ved at benytte ny viden og teknologier inden for solen som energikilde.

Ore Sogns Lokalråd ved Bogense modtog 38.750 kr. til støtte til projektet "To naturmødesteder - i skoven og på vandet", der gennem etablering af shelterområde i skov og en badeplatform ved en nærliggende strand skal forbedre mulighederne for at være aktive i og med naturen.

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise modtog 30.000 kr. til gennemførelsen af et pilotprojekt på to fynske gymnasier, hvor eleverne skal anvende science-fagene til at arbejde med alle processerne fra virksomhedsidé over produktudvikling til etablering af virksomhed.

Studenterhus Odense modtog 150.000 kr. til indretning af lys og lyd i nyt studenterhus i Odense ved Amfipladsen i det nuværende Musikbibliotek. Studenterhuset skal være et samlingspunkt for de godt 30.000 studerende i Odense.

Faaborg Orienteringsklub modtog 50.000 kr. til et projekt om at bringe orienteringssporten ind på skolerne i Ringe og Ryslinge, således sporten kan tilbydes som en disciplin i undervisningen. Det skal ske ved at opsætte faste poster i Ringe og Ryslinge samt imellem de to byer.