Enhedslisten: Kommunen må ikke kunne stjæle ledsagertid fra Ingrids datter

Enhedslistens handicapordfører Jakob Sølvhøj vil fjerne kommunens mulighed for at fratrække ledsagertimer fra udviklingshandicappede borgere.

Hver måned får Ingrid Rasmussens udviklingshandicappede datter fratrukket syv timer af kommunen fra sin ledsagerordning på 15 timer om måneden.

quote Jeg synes, at ministeren slap billigt afsted med et vagt svar

Jakob Sølvhøj, Handicapordfører, Enhedslisten

Timerne bliver fratrukket med den begrundelse, at datteren i stedet får timerne gennem sit botilbud, men det er ifølge Ingrid Rasmussen langt fra tilfældet.

Og nu vil Enhedslisten sætte en stopper for kommunens fratagelse af ledsagertimer.

- Borgerne skal have alle de timer, som de lovmæssigt har krav på. Det er der ingen tvivl om, siger Jakob Sølvhøj til TV 2 Fyn. 

Tager problematikken med til finanslovsforhandlingerne

Ingrid Rasmussens datter er langt fra den eneste udviklingshadicappede, som får fratrukket timer fra sin ledsagerordning med samme begrundelse - nemlig at de bliver givet gennem botilbuddet. 

Og datteren er heller ikke den eneste, der reelt aldrig får de fratagede timer tilbage igen. 

En undersøgelse udarbejdet af foreningen Lev viser, at 57 procent af de udviklingshandicappede borgere, der får fratrukket nogle af deres ledsagelsestimer af kommunen, aldrig eller meget sjældent får timerne i erstatning.

Og det mener både Levs landsformand Anni Sørensen og Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) er problematisk.

Tirsdag udtalte Astrid Krag, at hun ville tage problematikken op med Kommunernes Landsforening, men den løsning mener Jakob Sølvhøj er for vag.

- Jeg synes, at ministeren slap billigt afsted med et vagt svar. Det her er ikke et problem, der bare kan løses ved at tage en dialog med KL, siger han. 

I stedet mener han, at problemet skal løses gennem en lovændring.

- Vi har tænkt os at rejse krav i finanslovsforhandlingerne, så det ikke længere er en mulighed at fratrække timer fra §97 ledsagerordningen, siger Jakob Sølvhøj. 

Typer af ledsagelse 

En målgruppe med behov for hjælp

Ledsagelse bliver bevilliget gennem servicelovens §97 og §85.

§97 giver ret til 15 timers ledsagelse om måneden, men særligt for den ledsagelse er også, at kommunen kan foretage fradrag i de 15 timers ledsagelse for beboere i botilbud, så længe timerne gives i erstatning af personalet på botilbuddet. 

Desuden viser undersøgelsen fra Lev også, at de borgere, der slet ikke får bevilliget ledsagelsestimer, i meget begrænset omfang får ledsagelse gennem deres botilbud. Også det finder landsformanden fra Lev problematisk. 

- Alle mennesker har brug for at komme ud og færdes i verden, vores målgruppe har bare brug for hjælp og støtte til at komme ud. Men det gør ikke deres behov mindre, og derfor er det bare ikke godt nok, siger hun til TV 2 Fyn.

Også Jakob Sølvhøj mener, at undersøgelsen peger på flere problemer end bare ét.

- Rapporten, som Lev udgav i går, viser jo tydeligt, at der er mange problemer med ledsagerordningen, som er værd at tage fat på, men vi mener først og fremmest at muligheden for at fratrække timer fra ordningen skal fjernes, siger han.