I det fynske folks tjeneste

Enlige indvandrermødre på højskole

På Nordfyns Folkehøjskole summer det af energi og der tales en masse forskellige sprog i disse dage. Højskolen afvikler kurset "Kultur på Tværs". Der deltager mere end 60 etniske minoritets børn i alderen fra 6 måneder til 14 år. Mødrene er enlige og bor for de flestes vedkommende i Vollsmose i Odense.

Dykning og børneopdragelse

Om formiddagen lærer mødrene om børneopdragelse, sund mad og ernæring i familien, aktivt medborgerskab i det danske samfund og pligter og rettigheder i et velfærdssamfund.

Om eftermiddagen er der fællesaktivitet som dans og bevægelse, stafetløb, akrobatik, dykning og boldspil.

Højskolesang og fabler

Om aftenen synger børn og mødre i højskolesangbogen og der skal danses folkedans. Desuden fortæller de etniske kvinder livshistorier og fabler fra deres egen kultur.

Højskolen håber på at få lagt nogle frø, der senere kan føre til selvforsørgelse og et mere aktivt medborgerskab. Desuden er det vigtigt for dem, at kvinderne får nogle nødvendige redskaber til en aktiv og involverende opdragelse af deres børn.