Erfaring med indvandrer-patienter udbredes

Region Syddanmark har gode erfaringer med at nedbryde de barrierer, der er, når en indvandrer indlægges eller går til læge. Ervaringerne skal nu udbredes til andre grupper.

Når en indvandrer bliver indlagt på hospitalet eller går til egen læge, kan der være mange barrierer i mødet mellem patienten og personalet. Region Syddanmark har gode erfaringer med at nedbryde disse barrierer, og nu skal erfaringerne bruges på andre patientgrupper.

Problemerne hos indvandrer-patienterne handler både om sprog og manglende viden om, hvordan sundhedsvæsenet fungerer - og det betyder, at indvandrere generelt er indlagt længere og har en højere dødelighed, når de er indlagt.

Indvandrermedicinsk Klinik på OUH har i flere år arbejdet med at kortlægge og nedbryde de barrierer, der skaber uligheden, og de gode erfaringer med dette skal nu udbredes til andre patientgrupper - for eksempel til sårbare patienter.

- Jeg er meget imponeret over de resultater, de har opnået på Indvandrermedicinsk Klinik. Det er de resultater, der ligger til grund for den politiske beslutning om at bruge midler på at udbrede de gode erfaringer fra klinikken til andre patientgrupper, siger formand for Ligestillingsudvalget, Pierre Topaz (S).

Region Syddanmark har afsat en million kroner årligt de næste tre år til at udbrede metoden og erfaringerne.