Erhvervslivet vil værne om det frie valg af hjemmehjælp

Borgerne skal selv kunne vælge, hvem der varetager velfærdsopgaver, mener flere erhvervsorganisationer

Selv om endnu et hjemmehjælpsfirma er gået konkurs, mener brancheorganisationer fortsat, at de private virksomheder kan udføre velfærdsopgaver.

Velfærdspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom, mener, at det fortsat er vigtigt at støtte borgernes frie valg.

- Vi tager det meget alvorligt, og vi mener, at problemet kan løses. Vi skal bakke op om det frie valg, siger Rasmus Larsen Lindblom i en kommentar.

Også DI's branchedirektør, Mette Rose Skaksen, mener, at det frie valg er vigtigt for at udvikle kvaliteten.

- Udlicitering og konkurrence om opgaverne er i sig selv en drivkraft, som får både kommunale og private leverandører til at blive dygtigere, siger hun.

Selvom organisationerne fortsat vil værne om frie valg, er Rasmus Larsen Lindblom klar over, at den nuværende situation ikke er holdbar.

- Der er behov for, at Ældre Sagen, fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og Kommunernes Landsforening går sammen om fælles retningslinjer, som skal forebygge konkurser i ældreplejen, siger han.

Dansk Erhverv tror, at problemet kan løses, hvis leverandørerne forpligter sig. Eksempelvis ved at forlange, at firmaerne sætter en økonomisk garanti, og at de forpligter sig til at udarbejde en nødplan, hvis uheldet er ude, og firmaet må lukke.

Også DI mener, der skal være en forpligtelse, der kan sørge for, at virksomhederne lever op til kommunernes forventninger. Det er en årsag til, at DI i slutningen af oktober holder et møde, hvor organisationer, erhvervsliv og fagbevægelse mødes for at drøfte situationen.

- Den del af branchen, som DI repræsenterer, ønsker at gå foran i forhold til at få udviklet et sundt marked på pleje- og omsorgsområdet, siger Mette Rose Skaksen.

- Derfor har DI bedt Kammeradvokaten om at udarbejde juridiske formueringer, som kommunerne kan bruge i forhold til at stille krav til leverandører, fortsætter hun.

Selvom organisationerne mener, at der er behov for indgriben og fælles regler på tværs af kommunegrænserne, så forventer Rasmus Larsen Lindblom, at der kan findes en løsning, uden at inddrage Folketinget.

- Vi tror ikke på, at det er noget, som skal løses fra Christiansborg. Det handler om at finde en model for samarbejde, som både tager hensyn til pris, kvalitet og leveringssikkerhed, siger Rasmus Larsen Lindblom.