Erik Larsen

-

-


Navn:  Erik LarsenParti: VenstreBopæl: Nørremarksvej 70, 5762 Vester SkerningeOpstillingskreds: SvendborgTillidsposter: Medlem af Folketinget siden 1990, fmd. folketingsgruppen Antal stemmer FV2001: 3.337Kontakt: verla@ft.dkPersonlig hjemmeside: Kandidatens hjemmeside


Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Hvis du tror på, at erfaring og politisk netværk er vejen til indflydelse og til gavn for Fyn, vil jeg være et godt valg.

I øvrigt er der brug for både sydfynsk humor og almindelig sund fornuft i Folketinget.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Storebæltstaksterne er et centralt emne. Mit synspunkt er, at taksterne skal være så lave, som økonomien tillader.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Fyn skal fortsat være i vækst og fremgang. Det vil jeg være med til at sikre. Fyn og fynboerne har på mange områder allerede nydt godt af VK-regeringens politik. Der er ansat flere læger og sygeplejersker på de fynske sygehuse, flere lærere i folkeskolerne, søfartsuddannelsen i Svendborg er blevet udbygget, ungdomsboliger er undervejs ligesom flere statslige arbejdspladser vil finde vej til Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ikke besvaret endnu

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Fyns friske luft skal forblive fin og frisk. Det gælder også det fynske drikkevand, søer og åer. Dyrelivet skal sikres. Fynsk-producerede fødevarer skal fortsat være af høj kvalitet. De skal være gode og sunde. Fynsk landbrug er en vigtig del af Fyns erhvervsliv. Landbruget tæller mange arbejdspladser og giver en god valutaindtjening til landet. Derfor skal der findes en fornuftig balance mellem erhverv og miljøhensyn. Det kan lade sig gøre, hvis man tænker sig om og tænker på andre.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen gør, at Odense Universitetshospital bliver den store vinder. Den større region betyder, at flere patienter vil søge til hospitalet, der kan fastholde og udbygge sit høje lægelige niveau. I dag vælger mange patienter at blive behandlet udenfor amtet. Den udvikling vil vende til gavn også for de mindre sygehuse på Fyn.

Udgangspunktet for kommunalreformen er at sætte borgeren i centrum. Det skal være slut med at rende spidsrod fra kontor til kontor for at ende med uforrettet sag, hvor ingen vil påtage sig ansvaret. Nu bliver der rene linier og kun en indgang til det offentlige - nemlig kommunen.  Fynboer, der har behov for hjælp vil opleve en større og bedre sammenhæng i den sociale indsats.