I det fynske folks tjeneste

Erling Bonnesen

-

-


Navn: Erling BonnesenParti: VenstreBopæl: Rosenvænget 7 A, 5672 BrobyOpstillingskreds: MiddelfartTillidsposter: Borgmester i Broby KommuneAntal stemmer FV2001: 1.945Kontakt: e.bonnesen@mail.tele.dk Personlig hjemmeside:


 

Video

Erling Bonnesen`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Danmark skal helt på forkant i en verden, der er præget af stigende global konkurrence. Derfor må vi sikre optimale vilkår for forskning, uddannelse, innovation og erhverv til til udvikling af et højteknologisk og konkurrencedygtigt samfund. Det skaber arbejdspladser.   Vi skal sikre gode rammer for udfoldelse af initiativ og virkelyst, erhvervsmæssigt, kulturelt, menneskeligt og socialt. Det sikrer et dynamisk samfund i udvikling, hvor udfordringer tages op som muligheder.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Det lokale engagement skal styrkes og fremmes. Med udgangspunkt i de fynske værdier vil jeg arbejde for at fremme de fynske muligheder og fyrtårne, bl.a. med vægt på flere arbejdspladser, erhverv, turisme, trafiksikkerhed, natur og miljø.   Derfor skal -  brotaksterne sænkes nu. - det tredje motorvejsspor fra Middelfart til Odense laves nu og snarest videreføres til Nyborg. - Fyn tilgodeses når statslige arbejdspladser og investeringer fordeles.   Samtidig mener jeg, at motorsportens regler og vilkår ikke passer til den virkelige verden. Derfor hjælper jeg gerne med at tilvejebringe et fornuftigt regelsæt, så motorsporten kan overleve, udfolde sig og trives i god harmoni med sine omgivelser.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Styrke infrastrukturen med sænkning af brotaksterne, tredje motorvejsspor over Fyn,       samt søge at tilgodese Fyn ved statslige investeringer og arbejdspladser.

-  Styrke forskning, uddannelse, erhverv, turisme, kultur og naturoplevelser.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Stille krav om at man skal lære dansk og være parat til at tage et arbejde, for at tjene sin egen løn, samt respektere danske værdier og normer.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Det bør gøres mere hensigtsmæssigt, at placere nye svinestalde og gylletanke ude på marken, i stedet for inde ved byerne. Forskning og videreudvikling af staldsystemer til afgasning af gylle og lugtfjernelse bør fremmes mest muligt. Det er i alles interesse, så vi alle kan være her og leve i harmoni med hinanden, og i fællesskab sikre både arbejdspladserne og valutaindtægterne, som vigtige bidragydere til finansiering af velfærdssamfundet.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen medvirker til at fremtidssikre det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at den kommende tid bliver brugt til at gøre dette arbejde færdigt på en god måde, så borgerne sikres - en enkel og effektiv offentlig sektor
- et solidt grundlag for de borgernære serviceopgaver: børnepasning, skoler, ældrepleje, fritidsaktiviteter, miljø, sundhed, sygehuse og sociale sikring.
- øgede muligheder for frit valg.   Jeg støtter fuldt ud kommunalreformen, incl. nedlæggelsen af amterne og dannelsen af fem nye regioner til styring af sygehusdriften m.m.