Erling Christensen

-

-

Erling Christensen er født i 1942, bor i Årslev og er opstillet i Odense 2. kreds.

Medlem af Folketinget siden september 1987. Erling Christensen er medlem af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) og er stedfortræder i Trafikudvalget. Han er samtidig trafikpolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Ved valget i 1998 fik Erling Christensen 4734 personlige stemmer på Fyn.

Erling Christensen er uddannet Folkeskolelærer, og har været aktiv i fynsk politik siden 1970. Fra 1978 - 87 var han borgmester i Årslev.

1. januar 2001 blev Erling Christensen udpeget til kommitteret for hjemmeværnet.

På Fyn har Erling Christensen især beskæftiget sig med landbruget og trafikforhold.

Skriv til Erling Christensen på erling_christensen@socialdemokratiet.dk