Erstatning til skadede børn efter vaccination

Flere fynske forældre har fået tilkendt erstatning for vaccinationsskader, selvom der ikke er bevis for, at børnenes skader stammer fra vaccinationer. Omfanget af erstatningerne skal nu kortlægges.

Fynske vaccinationsskader undersøges

Flere fynske forældre har fået tilkendt erstatning for vaccinationsskader, selvom der ikke er bevis for, at børnenes skader stammer fra vaccinationer. Omfanget af erstatningerne skal nu kortlægges. Det skriver Politiken mandag.

Flere fynske forældre har fået tilkendt erstatning for vaccinationsskader, selvom der ikke er bevis for, at skaderne stammer fra vaccinationer. Omfanget af erstatningerne skal nu kortlægges.

To børn på Fyn fik sidste år erstatning for epilepsi og anden neorologisk lidelse. Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at skaderne kunne stamme fra vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet, og tildelte derfor erstatning til forældrene.

Men børnenes skader blev aldrig indberettet, da lægerne mente, at der ikke var sammenhæng mellem symptomerne og vaccinationerne. Ifølge Embedslægeinstitutionen er dette eksempel slet ikke enestående, hverken på Fyn eller i resten af landet.

Derfor har Embedslægen på Fyn startet en undersøgelse, der skal kortlægge om børn får skader efter vaccinationer. Hvis børneafdelingen på Odense Universitetshospital konstaterer en sygdom, og ikke kan finde en forklaring, så skal lægerne undersøge om barnet er blevet vaccineret inden for de sidste 30 dage.

Embedslægen på Fyn ved ikke om der indberettes for få skader efter vaccinationer. Men når arbejdsskadestyrelsen udbetaler erstatninger, og der ikke har været indberetninger, er der et misforhold som bør undersøges.

Hvis børn får hjernehindebetændelse, epileps, balanceforstyrrelser, høretab eller autisme, så skal det nu undersøges, om der er en sammenhæng med en vacicination i børnenes vaccinationsprogrammet.