I det fynske folks tjeneste

Erstatninger fredes: Patienter kan beholde udbetalte erstatninger

Alle ni partier i Folketinget er som en sjældenhed blevet enige om noget. Nemlig at patientskadeerstatninger, der allerede er blevet udbetalt, skal fredes.

Patientskadeerstatninger, der allerede er blevet udbetalt, skal fredes, så de ikke senere kan kræves tilbagebetalt. Samtidig udvides erstatningsordningen, så en række områder, der ikke er omfattet i dag, nu medtages. Foto: Nikolai Linares/Scanpix/arkiv

Har du først fået udbetalt en skadeerstatning, så skal du ikke på et senere tidspunkt risikere at skulle betale pengene tilbage.

Det er alle partierne i Folketinget blevet enige om tirsdag. 

- Vi har desværre set eksempler på syge mennesker, som pludselig – lang tid efter de har fået udbetalt en erstatning – bliver mødt med krav om at betale pengene tilbage. Det er ikke rimeligt, siger Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse. 

Danske Regioner er i følge formanden for sundhedsudvalget, Ulla Astman (S), meget tilfreds med, at reglerne ændres.

- Selv om det kun sjældent er sket, at regioner har anket og fået omstødt erstatninger, er det godt, at patienterne ikke længere risikerer at komme i klemme. Samtidig er det positivt, at der fortsat er mulighed for, at begge parter kan anke afgørelser, siger hun i en pressemeddelelse

Samtidig udvides erstatningsordningen, så en række områder, der ikke er omfattet i dag, nu medtages.
Det kommer til at betyde, at alle skader, der er forårsaget af autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, også vil være omfattet af ordningen. 
Blandt andet bliver psykiske lægemiddelskader også omfattet af patienterstatningsordningen nu.

Fredningen af skadeerstatningerne kommer muligvis til at have inflydelse på nogle sager, som TV 2 /Fyn tidligere har dækket.

Læs også Mister erstatning: Studerende anker dom

Blandt andet sagen, hvor en 20-årig studerende fra Ølstykke på Sjælland skulle betale 28.160 kroner tilbage, som hun egentlig først havde fået udbetalt efter en operation i venstre fod på OUH Svendborg Sygehus i 2013. 

Det var Vestre Landsret der afgjorde det i en principiel dom, der kom til at betyde, at Region Syddanmark kunne kræve erstatningen tilbage. Og det var selvom den 20-årig studerende havde brugt pengene på en rejse til New York. 

Nye regler længe undervejs 

Region Syddanmark besluttede ligesom flere andre regioner i marts at stramme sagsbehandlingen i afgørelser om patienterstatninger, og i stigende grad kræve erstatninger for lægefejl betalt tilbage.

Dengang udtalte den fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V), at regeringen overvejede, hvordan man kunne ændre reglerne, så patienter, der havde fået udbetalt erstatning, ikke kom i klemme.

Og nu er reglerne så ændret. 

Og de finansieres ved at indføre et fast egetbidrag på 7.300 kroner af alle tilkendte erstatninger. Det betyder, at patienter, der har fået en erstatning for en skade, får udbetalt 7.300 kroner mindre af erstatningen.

Egetbidraget erstatter de nuværende bagatelgrænser, der betyder, at tilkendte erstatninger på under 10.000 kroner ikke udbetales.

De nye regler betyder altså, at de mindre skadeerstatninger også bliver udbetalt - dog lige fraregnet det nye egetbidrag på 7.300 kroner. 

Dansk Folkeparti har fået indført i aftalen, at partiet vil forsøge at finde finansieringen i finanslovsforhandlingerne, så egenbetaling helt eller delvist bortfalder.

Læs også Slut med at kræve erstatninger tilbage fra fejlbehandlede

Nye fredningsregler

Hvornår er en tilkendt erstatning fredet? 
a) Hvis hverken patienten eller regionen anker afgørelsen om erstatning 
b) Hvis regionen anker afgørelsen om erstatning, men patienten ikke anker 

Hvornår er en tilkendt erstatning ikke fredet?
c) Hvis patienten selv anker afgørelsen om erstatning, og ankenævnet omgør sagen til skade for patienten. Erstatninger, der er tilkendt i samme sag efter afgørelser, der ikke er anket, kan patienten stadig beholde.

Kilde: Sundhedsministeriet