Erstatningssag på vej mod Odense Havn

Blue Water Shipping har fået medhold af Trafikstyrelsen. Odense Havn konkurrerede på ulige vilkår, men har nu rettet ind.

Odense Havn har i flere år overtrådt havnelovgivningen og udført ulovlig havnerelateret operatørvirksomhed, stevedoring, projektstyring, truck- og terminaltraktorkørsel, ingeniørberegning og load test.

Det fremgår af en afgørelse fra Trafikstyrelsen, der netop har afgjort en klage fra logistikfirmaet Blue Water Shipping, der har haft en afdeling i Odense siden 1988.

Da A. P. Møller i 2011 rykkede ud af Lindø, rykkede Blue Water ind med en lille afdeling.

Lindø Industripark, der var ejet af A. P. Møller, indgik et samarbejde med Blue Water Shipping om overtagelse af driften af kraner og andet udstyr i industriparken. I perioder havde Blue Water Shipping mere end 30 ansatte, og indtjeningen var stigende i takt med flere opgaver for de nye indflyttere på Lindø.

1. januar 2014 blev Lindø Industripark solgt til den kommunale selvstyrehavn Odense Havn, der er ejet af Odense Kommune, og da den nye ejer begyndte at udøve en række havnerelaterede aktiviteter, som Blue Water i forvejen tilbød, er aktivitetsniveauet og indtjeningen hos Blue Water faldet, oplyser firmaet i en pressemeddelelse til TV 2/Fyn.

Ifølge Kurt Skov, administrerende direktør og grundlægger af Blue Water Shipping, forsøgte man at opnå en mindelig løsning på kommunens overtrædelse af havneloven, der slår fast, at en kommunal selvstyrehavn ikke inden for lovens rammer kan udøve de pågældende aktiviter, når en privat aktør allerede udøver disse.

 - Afgørelsen fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er helt klar. Det er stærkt bekymrende, at havnens ledelse siden 2014 har tilsidesat havneloven og med kommunale midler i ryggen ulovligt har konkurreret med private virksomheder – herunder Blue Water Shipping, siger Kurt Skov i pressemeddelelsen.

Odense Havn og Lindø Industripark A/S er fra den 22. februar fusioneret med Lindø Port of Odense og er nu et aktieselskab, hvorefter man lovligt kan tilbyde havnerelateret operatørvirksomhed i konkurrence mod Blue Water og andre.

Kurt Skov har den 17. maj haft et møde med havnedirektør Carsten Aa, men uden, at parterne er nået til enighed, og Blue Water Shipping vil nu anlægge sag mod Odense Havn for et ikke oplyst milllionbeløb.

Ifølge fyens.dk er Odense Havn ikke færdig med at granske Treafikstyrelsens afgørelse, men havnedirektør Carsten Aa afviser, at havnen ikke vil samarbejde med Blue Water Shipping, og mener, at havnen blot har forsøgt at varetage havnens legitime interesser.