I det fynske folks tjeneste

Ester Larsen forlader folketinget

Venstrekvinden Ester Larsen forlader folketinget efter næste folketingsvalg. Onsdag aften meddelte hun sin valgkreds i Sorø, at hun ikke genopstiller. For to år siden forlod Ester Larsen Fyns Amtsråd efter en lang årrække på posten som sygehusudvalgsformand.

-

Venstrekvinden Ester Larsen forlader folketinget efter næste folketingsvalg. Onsdag aften meddelte hun sin valgkreds i Sorø, at hun ikke genopstiller. For to år siden forlod Ester Larsen Fyns Amtsråd efter en lang årrække på posten som sygehusudvalgsformand.


Ester Larsen

\"Jeg har været og er stadig utrolig glad for mit folketingsarbejde, men der kommer et tidspunkt, hvor man må stoppe. Ingen kan løbe fra sin dåbsattest\", siger Ester Larsen, der i foråret fyldte 67.

Ester Larsen har siddet næsten 10 år i folketinget, og var sundhedsminister i Schlüter-regeringen fra 1989 til 1993. I dag er Ester Larsen kulturordfører for Venstres folketingsgruppe.

Fra 1993 til 2001 var Ester Larsen formand for det vigtige sygehusudvalg i Fyns Amt. Hun var én af hovedarkitekterne bag den omfattende omstrukturering af sygehusvæsnet, der endnu ikke er tilendebragt.

\"Det er både lærerigt og givende at være en del af den demokratiske proces. Som folkevalgt politiker får man indsigt i mange problemstillinger og mulighed for at præge samfundsudviklingen. Jeg har været optaget af kultur- og sundhedsområdet hele mit liv, så selv om jeg slutter i Folketinget, vil jeg fortsat være aktiv på begge områder\", siger hun.

Ved sidste valg kunne Ester Larsen glæde sig over at være den af alle amtets folketingskandidater, der opnåede det højeste stemmetal.