I det fynske folks tjeneste

Et flertal af de fynske kommuner skrumper

Tal fra Danmarks statistik viser, at Odense og Nyborg kommune som de eneste på Fyn har haft en befolkningsvækst på over 1 procent i løbet af de sidste 5 år.

Det er hårde tider for Langeland kommune, der har mistet knap 800 indbyggere på 5 år.

Siden 2011 har seks ud af 10 fynske kommuner haft en negativ befolkningsvækst, det viser tal fra Danmarks statistik. 

Værst ser det ud på Langeland og Ærø, hvor man har haft en nedgang i indbyggertallet på henholdsvis 5,8 og 5,6 procent siden 2011. 

Odense er den kommune, der har haft den suverænt største vækst på 4,6 procent, eller hvad der svarer til lige knap 9.000 flere indbyggere. Derefter følger Nyborg Middelfart og Kerteminde, der alle har oplevet en befolkningsvækst på henholdsvist 1,2, 0,6 og 0,5 procent. 

 

På landsplan er det ikke overraskende København kommune, der har haft den højeste befolkningsvækst med knap 52.000 tilflyttere, mens Lolland kommune har oplevet den største nedgang med en negativ vækst på 7,5 procent.