I det fynske folks tjeneste

EU-penge skal bevare fynske landskaber

EU giver støtte til at bevare overdrev, der er en værdifuld landskabstype. I 11 områder blandt andet Svanninge Bakker og Rødme Svinehave på Sydfyn skal naturen forbedres i løbet af fire-fem år.

-

EU giver støtte til at bevare overdrev, der er en værdifuld landskabstype. I 11 områder blandt andet Svanninge Bakker og Rødme Svinehave på Sydfyn skal naturen forbedres i løbet af fire-fem år.

EU-Kommissionen har sagt ja til at støtte bevarelsen af de mest værdifulde danske overdrev. Miljøministeriet har lavet et projekt til 27 millioner kroner til at beskytte denne truede og sårbare naturtype. Heraf vil EU betale de 60 procent via den såkaldte LIFE-ordning, der gives til projekter, som støtter EU\'s miljøpolitik.

Pengene skal bruges i tre amter - Århus, Fyns og Viborg. Projektet går ud på at rydde 65 hektar plantage anlagt på overdrevsarealer. Desuden skal 1064 hektar tilgroet overdrev ryddes, og der skal sikres afgræsning af cirka 1780 hektar overdrev.