EU-penge til fynske ø-landmænd

Syv øer omkring Fyn kan nu få ekstra støtte til foder, gødning og maskiner.

Der er nu ekstra penge at hente til de landmænd, der skal have sejlet gødning, korn, dyr og maskiner til og fra gårdene.

Fra årsskiftet bliver det nemlig muligt at søge EU om 475 kroner per hektar, der skal dække de ekstra udgifter.

- Med EU's landbrugsreform er der mulighed for at støtte en stor gruppe landbrug, som sørger for arbejdspladser og udvikling under sværere vilkår i det yderste af Danmark, siger enhedschef Lotte Dige Toft i NaturErhvervstyrelsen.

Der er afsat 21 millioner kroner årligt til ø-støtten. Hvert landbrug kan søge om støtte til højst 100 hektar.

Disse øer omkring Fyn kan søge om støtte

Ærø

Avernakø

Lyø

Bjørnø

Drejø

Skarø

Strynø