I det fynske folks tjeneste

EU-penge til kæmpe vådområde ved Odense Å

En af landets største vådområder vil de kommende år blive etableret langs Odense Å. EU har bevilget over 14 millioner kroner til etablering af vådområdet mellem Frankfri og Brobyværk. Samtidig kæmper Fyns Amt og Odense Kommune for at få fredet en større del af området omkring åen.

-


Området omkring Odense Å får et af landets største vådområder

En af landets største vådområder vil de kommende år blive etableret langs Odense Å. EU har bevilget over 14 millioner kroner til etablering af vådområdet mellem Frankfri og Brobyværk. Samtidig kæmper Fyns Amt og Odense Kommune for at få fredet en større del af området omkring åen.

Det nye vådområde langs Odense Å kommer i alt til at koste over 32 mio. kr. Men da både EU og Skov- og Naturstyrelsen spytter penge i projektet, skal Fyns Amt kun finansiere de ni millioner kroner.

Mindsker kvælstofudledning

Det er folketinget, der gennem Vandmiljøplan II, har besluttet, at der skal etableres flere tusinde nye vådområder i landet. Det nye vådområde langs Odense Å skal blandt andet mindske landbrugets udledning af kvælstoffer til naturen. Landbrugsjord langs åen skal derfor omdannes til græsningsarealer og odense Å skal lægges om flere steder, så åen igen slynger sig, i stedet for at løbe lige ud. Samtidig vil vandstanden blive hævet og der vil blive etableret strandenge langs åen.

- Det bliver ét af landets største vådområder, og hvis vi får udvidet fredningen af Odense Å, så får vi et kæmpe stort attraktivt naturområde på Fyn, siger Poul Weber(V), formand for Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt.

Ønsker fredning udvidet

Fredningsnævnet afgjorde først på året at en stor del af Odense Ådal skal fredes, men både Odense Kommune og Fyns Amt ønsker større dele af Ådalen fredet, og har derfor anket afgørelsen til Naturklagenævnet. De to myndigheder vil blandt have fredet et stort område mellem Bellinge og Dyrup.

Fyns Amt har allerede afsat penge til vådområdet i budgettet for de næste to år.