EU-støtte til 13 fynske udviklingsprojekter

13 fynske udviklingsprojekter kan forvente at skulle dele op mod 4,6 millioner kroner i EU-støtte. De fynske projekter er alle udvalgt blandt 36 ansøgere.

-

13 fynske udviklingsprojekter kan forvente at skulle dele op mod 4,6 millioner kroner i EU-støtte. De fynske projekter er alle udvalgt blandt 36 ansøgere.

Del af EU\'s landbrugspolitik
Pengene kommer fra EU\'s artikel 33-ordning. Ordningen er en del af EU\'s fælles landbrugspolitik og der er sat 147 millioner kroner af til udvikling af de danske landdistrikter i perioden 2000 - 2006.

Endelig vurdering mangler
Nu skal projekterne vurderes i Direktoratet for FødevareErhverv, som skal tage endelig stilling til om projekterne skal have tilskud.

De 13 projekter er:

- Ryslinge Kommune: Væksthus for nystartede virksomheder i Kværndrup Station

- Flemløse- projektet: Omdannelse af Flemløse Kros bygninger til multifunktionshus med forsamlingshus, købmand, netcafé med videre

- Øhavets Smakkecenter: Udbygning af Ø-museet på Smakkecenteret og renovering af en kreaturpram, der skal bruges til tursejlads i øhavet

- Langelands Museum: Restaurering af møller på Langeland, der understøtter møllernes rolle som turistmål og attraktivt landskabselement

- Korinth Kulturhus: Udvidelse og renovering af Korinth Kino for at skabe rammer for kulturarrangementer som fx teater, film og kunst

- Lyø Idrætsforening: Samlingssted for øens beboere til kultur- og idrætsarrangementer

- Egebjerg Erhvervsråd: Oprettelse af et Landdistrikt-Servicecenter, der sætter fokus på Landdistrikternes IT-muligheder gennem netcafé og service-call-center

- Særslev Forsamlingshus: Istandsættelse af Søndersø Kro\'s forsamlingslokaler

- Kertemindeegnens Museer: Opførelse af et vikingetids-hus til natur- og kulturlaboratorium

- X-huset i V. Hæsinge: Udbygning af samlingsstedet ved Skovsøen med legeredskaber og naturkunst

- Fyns Amt: Videns- og formidlingscenter for miljørigtige løsninger på jordbrugsområdet.

- Fonden Fyntour: Markedsføring af Fyn, kulinarisk og kulturelt

- Støtteforeningen Bakkedalen: Videnscenter for biodynamisk dyrkning.