Europæerne fra Fyn - EU

-

-


Den Europæiske Union

Den Europæiske Union (EU) blev grundlagt i 1951 under navnet Det Europæiske Kul og Stålfællesskab (EKSF). Medlemsstaterne var dengang Belgien, Vesttyskland, Luxembourg, Frankrig, Italien og Nederlandene. Danmark kom med i 1972, da sammenslutningen hed Det Europæiske Fællesskab (EF).

Per 1. maj udgøres EU af 25 europæiske lande. Det betyder at 450 millioner mennesker er EU-borgere.

I dag har medlemslandene blandt andet fælles handelsbetingelser, handelsret, økonomisk samarbejde, og i vid udstrækning fælles valuta.

Læs mere

- på EUs danske hjemmeside

 

 

 

Medlemslande

Belgien
Cypern (græsk del)
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Polen
Portugal
Slovakiet
Slovenien
Sverige
Spanien
Tjekkiet
Tyskland
United Kingdom
Ungarn
Østrig