I det fynske folks tjeneste

Eva Laut Andersen

-

-


Navn: Eva Laut AndersenParti: VenstreBopæl: Grydhøj 26, 5400 BogenseOpstillingskreds: Kerteminde

Tillidsposter:
1. viceborgmester, socialudvalgsformand og medlem af Økonomiudvalget i Bogense Kommune

Antal stemmer FV2001: 1.686Kontakt: eva.laut@mail.tele.dkPersonlig hjemmeside: www.eva-laut.dk

 

Video

Eva Laut Andersens videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:

Det handler om tryghed, frihed og stabilitet.
En stemme på Eva Laut Andersen  betyder, at man for stemmen får  et stort stykke arbejde for, at  trygheden fortsat øges på alle driftområder. Sygehuset, Ældreplejen, Børnepasningen, Folkeskolen  m.v. skal fungere,  så vi ikke skal frygte at blive syge, gamle eller sende vores børn i pasning eller skole.
Vi skal videreudvikle den offentlige sektor i en retning, hvor friheden til at vælge sine personlige løsninger kommer endnu mere i fokus. Politikere og embedsmænd ved ikke bedst hvad der er bedst for den enkelte borger - det ved borgeren selv.
Vi skal videre med politiske løsninger som sikrer danskerne en stabil hverdag hvor der ikke dukker en ny skat eller afgift op den ene gang efter den anden.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?

Fyn skal udvikle sin placering som Danmarks midtpunkt. Fyn er ikke en landbro som transporterer biler fra Jylland til Sjælland.
Vi skal udvikle vores turisme og erhvervsliv og ad den vej skabe flere arbejdspladser. Vi har et fantastisk gartneri og landbrug, som skal opmuntres til at udvikle nye produkter. Indenfor alternativ behandling kan vi komme til at spille en stor rolle og vi skal gå i front. Vi skal udvikle sundhedscentre, som er så attraktive, at vi kan sælge sundhedsydelser til andre end fynboer. Vores centrale beliggenhed skal udnyttes fuldt ud.

Vi skal bureaukratiet i EU til livs og den mindste form for korruption skal bekæmpes.
Broafgifterne skal sænkes og på længere sigt skal de væk.
Vi skal bevare vores fynske særkende og dermed også vores dialekt.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Netop integrationen af indvandrere/flygtninge skal i fokus. Vi skal skabe flere arbejdspladser, som tilgodeser indvandreres kvalifikationer.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Der arbejdes i øjeblikket på at mindske lugtgener ved grisefarme. Udviklingen i denne forskning må være afgørende for hvor mange grise vi kan producere på Fyn.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen på Fyn vil højne det faglige niveau i kommunerne.  Større enheder vil betyde mere pondus til at løse de stadigt stigende krav om service for borgerne. På erhvervsområdet bør der nedsættes èt erhvervsråd som arbejder for hele Fyn. De fynske kommuner må ikke fortsætte med bruge ressourcer på at kæmpe om tilflyttere og virksomheder. Fyn skal se sig som en samlet enhed hvor de kommende 10 kommuner står sammen. Det vil skabe en vækst som vil komme samtlige fynboer tilgode.