Få fynske gymnasier hæver eleverne

De 12 fynske gymnasier klarer sig lidt bedre en landsgennemsnittet, når det handler om at hæve eleverne faglige styrker. Men kun to gymnasier på Fyn har hævet deres niveau de sidste tre år.

Det er Dansk Erhverv, der har lavet en omfattende analyse af hvor gode gymnasierne er i hele landet.

Ranglisten bliver blandt andet lavet på baggrund af karakterne og karakternes udvikling de sidste tre år. Men analysen har samtidig taget højde for gymnasiernes geografiske område, beskæftigelsessituationen og karakterne i folkeskolen.

I følge analysen er Odense Katedralskole det fynske gymnasium, der er bedst til at hæve elevernes faglige niveau. Skolen får en såkaldt gymnasieeffekt på 0.35 over de seneste tre år. Det placerer Odense Katedralskole som det 14. bedste gymnasium i hele landet.

Tornbjerg Gymnasium i Odense er i følge analysen det gymnasium på Fyn, der er ringest til at hæve eleverne. Med en gymnasieeffekt på -0.15 bliver Tornbjerg Gymnasium placeret som nummer 95 af landets 134 gymnasier.

Oure Gymnasium og HF og Svendborg Gymnasium klarer sig dog ikke meget bedre og bliver på ranglisten placeret som henholdsvis nummer 88 og 85.

Analysen viser også hvilke gymnasier, der har udviklet sig mest år for år, og kun Mulernes Legatskole og Svendborg Gymnasium har haft fremgang i gymnasieeffekten de sidste tre år. Både på Vestfyns Gymnasium og Faaborg Gymnasium har evnen til at hæve elevernes faglige niveau været faldende de seneste tre år.

Størst fremgang i 2014 fik Mulernes Legatskole med 0.37.

Se hele analysen her