I det fynske folks tjeneste

Få ledige i Middelfart

Arbejdsløsheden i Middelfart er nede på 3,9%. Kommunen mener selv det i høj grad skyldes en tidlig indsats overfor ledige truet af langtidsledighed.

Job- og Vækstcenter Middelfart screener alle ledige for risko for langtidsledighed.

Vurderes en ledig at være i risiko, bliver vedkommende tilbudt en personlig jobvejleder, som sammen med den ledige planlægger det videre forløb og har løbende kontakt med vedkommende.

Deres samtaler handler om jobsøgning, afklaring af kompetencer og hvad der eventuelt skal til for at opnå de nødvendige kompetencer i forhold til virksomhedernes behov.

Det betyder, at den ledige får tilbudt kurser hurtigere end almindelig aktivering.

Omkring en fjerdedel af de ledige skønnes at være i risiko for langtidsledighed.

Alle, der har været arbejdsløse i mere end seks måneder skønnes at være i risiko.

De, som ikke skønnes i risiko bliver som minimum kaldt til samtale hver tredje måned, hvor vedkommende risikovurderes.