I det fynske folks tjeneste

For få unge mænd uddanner sig

For få unge syddanske mænd tager en videregående uddannelse. Region Syddanmark vil nu skærpe indsatsen for at få mændene til at uddanne sig.

For få unge syddanske mænd tager en videregående uddannelse. Region Syddanmark vil nu skærpe indsatsen for at få mændene til at uddanne sig.

En ny undersøgelse viser, at hver fjerde mandlige student ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse to år efter gymnasiet.

Efter fem år er 16 procent fortsat ikke kommet i gang med at videreuddanne sig.

Undersøgelsen viser dog også fremgang: For 10 år siden var næsten 40 procent af de mandlige studenter to år efter studentereksamen ikke påbegyndt en videregående uddannelse, så det går den rigtige vej.

Flere skal tage en videregående uddannelse

- De mange drenge, der ikke læser videre efter gymnasiet, er et problem, fordi den gymnasiale uddannelse ikke er erhvervskompetencegivende i sig selv. Den forudsætter, at man bruger den til at læse videre, og her er der klart flest drenge, der ikke kommer i gang med det, siger formand for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Mogens Kragh Andersen, der også er direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

- Derfor glæder det mig, at regionsrådet på anbefaling fra Syddansk Uddannelsesaftale har besluttet, at et af temaerne for uddannelsespuljen i år netop er at sikre, at flere drenge tager en videregående uddannelse efter deres studentereksamen, siger Mogens Kragh Andersen.

Fakta om Uddannelsesbarometer 2014

o 25 procent af mandlige studenter er ikke kommet i gang med en videregående uddannelse to år efter gymnasiet. Efter 5 år er 16 procent af de mandlige studenter fortsat ikke kommet i gang med en videregående uddannelse. Tallene for kvinder er henholdsvis 21 procent og 12 procent.
o Kun 28 procent af syddanske mænd i alderen 30-39 år har gennemført en videregående uddannelse. Til sammenligning er tallet 36 procent blandt mænd på landsplan og 43 procent blandt kvinder i Region Syddanmark.
o Uddannelsesbarometeret er et fælles redskab for Region Syddanmark og alle de andre parter bag Syddansk Uddannelsesaftale og anvendes til at monitorere udviklingen på uddannelsesområdet og skabe viden om, hvordan regionen udvikler sig i forhold til regionens tre uddannelsesmæssige målsætninger.
o Uddannelsesbarometer 2014 er tilgængelig på regionens hjemmeside: http://www.regionsyddanmark.dk/dwn439479

Læs mere her