For få vil i integrationsråd

Odense Kommune har valgt at forlænge fristen for opstilling af kandidater til integrationsrådet i håb om, at flere vil melde sig.

Integrationsrådet er politisk valgt og repræsentere de forskellige etniske minoriteter i Odense Kommune.

- Der er pt. opstillet 14 kandidater til de 13 pladser i rådet. Så egentlig har vi kandidater nok, men erfaringen fra tidligere år har dog vist, at det ikke er tilstrækkeligt med en suppleant i tilfælde af sygdom eller hvis et medlem fraflytter kommunen, siger integrationschef i Odense Kommune, Birgitte Vinsten.

Fristen for opstilling bliver forlænger fra den 22. februar til den 1. marts, og integrationschefen håber altså, at det vil udvide antallet af kandidater.

Man er opstillings- og stemmeberettiget til integrationrådsvalget hvis man er fyldt 18 år, bosiddende i Odense Kommune og hvis man selv eller ens forældre er fra et ikke-vestligt land.

Valget finder sted den 23. marts.