Faaborg har indgået budgetforlig

Politikerne i Faaborg har indgået forlig om næste års budget. Det blev til det bredest mulige forlig, men alligevel skal byrådet tage stilling til en række ændringsforslag i byrådssalen.

-

Politikerne i Faaborg har indgået forlig om næste års budget. Det blev til det bredest mulige forlig, men alligevel skal byrådet tage stilling til en række ændringsforslag i byrådssalen.

Politikere fra Venstre, Socialdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Helhedslisten og løsgængeren Palle Petersen står bag forliget, der blev indgået sent mandag.

Ændringsforslagene gælder blandt andet en mindre skattestigning og en forhøjelse af grundskylden.

Den eneste, der ikke har tilsluttet sig forliget, er Finn Juncker fra Borgerlisten Ide og Handling. Han deltog ikke i forhandlingerne på grund af ydre omstændigheder, men har dog mulighed for at tilslutte sig forliget senere.