Faaborg - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, 14 kandidater:


1. * Britta Duelund, genopstiller
2. Jørn Bach-Hansen, genopstiller
3. Palle Andersen
4. Niels Peter Ellegaard, genopstiller
5. Jan Brændeholm
6. Lise Rasmussen, genopstiller
7. Kim Laue Christensen
8. Majbritt Theilmann, genopstiller
9. Uffe Olsen, genopstiller
10. Kirsten Konrad
11. Kurt Pedersen
12. Sanne Kold Knudsen
13. Kelly Ivan Hansen, genopstiller
14. Johnny Weber


* Holdning: Skatten stiger og kommunestrukturen skal slankes. A vil skaffe flere skatteydere ved bedre/anderledes erhvervsgrunde og ved gode, billige ungdoms- og almennyttige boliger.


Valgforbund: A+F


B: Det Radikale Venstre, 8 kandidater:


1. Alfred Andersen, genopstiller
2. Merete Hjorth Pedersen
3. Søren Steen-Jensen
4. Charlotte von Benzon
5. Solvejg Hansen
6. Jan Daugaard
7. Anette Hjorth Lind
8. Jørgen Hinke

Ikke i valgforbund


 C: Det konservative Folkeparti, 6 kandidater:


1. * Grethe Justesen
2. Poul Højgaard
3. Palle R. Petersen, genopstiller
4. Bjørn Ramming
5. Karl Kisholt
6. Per André Andersen, genopstiller


* Holdning: Økonomien kan reddes ved større samarbejde med nabokommuner, så kommunestrukturen slankes. Stram økonomisk politik med realistiske budgetter, men ingen nedskæringspolitik. Derimod er en skattestigning nødvendig. Det skal være slut med at overskride budgetterne. Vi skal have boligbyggeri
i bymidten og byens gader skal åbnes


Ikke i valgforbund

F: Socialistisk Folkeparti, 4 kandidater, sideordnet:


1. * Jakob Holm, genopstiller
2. Margit Pedersen
3. Jimmy Mejborn
4. Gerda Elise Larsen


* Holdning: Økonomien skal langsigtet reddes ved kommunale slankning; der er bl.a. for mange mellemledere. Skatten vil stige det første år. Der er også alt for mange tvangsfjernelser, de skal nedbringes ved en tidligere indsats på en eller anden måde.


Valgforbund: F+A


O: Dansk Folkeparti, 7 kandidater:


1. * Bjarne Tychsen, genopstiller
2. Keld Vidkær Nielsen
3. Kent Sørensen
4. Kirsten Jansen
5. Jette Mosumgaard
6. Niels Aage Christoffersen
7. Kim Nielsen


* Holdning: Der skal ansættelsestop i administrationerne, og Park/vej skal beskæres. Desuden skal der stop for tillægsbevillinger. DF er med til en skattestigning for ikke at skære i ældre- og skoleområderne.


Valgforbund: O+V


V: Venstre, 13 kandidater:


1. * Trine Greve 
2. Jens Jakobsen, genopstiller
3. Jens Madsen, genopstiller
4. Hans Pade Nielsen
5. Flemming Bennebjerg, genopstiller
6. Ernst Jørgensen, genopstiller
7. Søren Snedker, genopstiller
8. Aage Nielsen, genopstiller
9. Mogens Brems
10. Eva Eskesen
11. Peder Frederiksen
12. Karl Ejner Pedersen
13. Jens Broby Madsen


* Holdning: Økonomien kan kun reddes med en kraftig skattestigning, og kommunale fyringer er nødvendig. Over en bred kam skal der spares, selv ikke ældresektoren går fri.


Valgforbund: V+O


Z: Fremskridtspartiet, 4 kandidater:


1. * Lars Ehlers Egmose
2. Jonny Illum
3. Claus Andersen
4. Vibeke Illum


* Skatten skal holdes i ro fremover. Der må holdes igen på serviceområdet, f.eks. kulturen, for at få styr på økonomien. Men det må ikke gå ud over de
syge og ældre.

Ikke i valgforbund 


H: Helhedslisten, 14 kandidater:


1. * Ove K. Pedersen, Skatterevisor, genopstiller   
2. Svend Erik Linnebjerg, økonomichef, genopstiller 
3. Gitte Blessing Hansen, lærer
4. Dorthe Nielsen, køkkenassistent
5. Klaus Thormann, friskolelærer
6. Kaja Knudsen, socialpædagog
7. Rene Højbjerg, slagter
8. Vibeke Quedens Harboe, energivejleder
9. Per Bjarnt, pensionist
10. Warna Wagner, tekstforfatter
11. Poul H. Bøtter, matros
12. Jan Frydensberg, lærer
13. Erik Birgersted, pensionist
14. Steen Olesen, tømrer


* Holdning: Helhedslisten vil have en skattestigning på 1,3 og et stop for salg af kommunal ejendom. Topadministration skal drosles ned - der er for mange direktører. Og så skal der tilføres midler til ældreområdet


Valgforbund: H+U


U: Unionsmodstanderne Demokratisk Fornyelse, 1 kandidat:


1. * Poul Stokkebo, arkitekt


* embedsmændene skal forlade deres loger og arbejde for borgeren. Vi skal være anstændige mht. udgifter. Kommunen skal have en flad og ansvarlig struktur,
overflødige mellemledere skal væk.

Valgforbund: H+U


Å: Borgerlisten Ide og Handling, 2 kandidater:


1. * Finn Klein, billedmager
2. Finn Juncker, optiker


* der skal mere erhverv til Faaborg og opland for at
øge skattegrundlaget, turismen skal udnyttes bedre, byen skal være kønnere


Ikke i valgforbund


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Faaborg Kommune