Faaborg Kommune

-

-

Omvæltninger i Faaborg. Det altoverskyggende valgtema er \"hvordan skal økonomien reddes\". En kuldsejlet økonomi har fået alle partier til at bebude kraftige skattestigninger.


I Faaborg lurer derfor omvæltninger. Store dele af byrådet risikerer at blive straffet for den elendige økonomi, og i forvejen har det borgerlige styre kun et enkelt mandats flertal. Det bliver vanskeligt for den radikale Alfred Andersen at blive siddende i borgmesterstolen.
Sager og valgtemaer


Byrådets sammensætning


Kandidater til valget 


Valgresultat
KV01


Deltag i debatten om valget i Faaborg