Fåborg Byråd

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev pladserne i Fåborg Byråd fordelt på følgende måde: 

 Partier

Antal Stemmer 

Mandater 

A (Socialdemokratiet)

 3.527

 8

B (De Radikale)

 656

 1

C (De Konservative)

 1.017

 2

F (Socialistisk Folkeparti) 

 616

 1

V (Venstre) 

 2.845

 7

O (Dansk Folkeparti) 

 599

 1

H (Helhedslisten)

 726

 1 


Af 13.732 vælgere stemte 10.239, heraf 10.107 gyldige stemmer.  


 


Medlemmer i Fåborg Byråd:


A: Socialdemokratiet,  7 mandater:


Majbritt Theilmann
medl. børne- og kulturudvalget


Lise Rasmussen
medl. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget


Kelly Ivan Hansen
næstfmd. Havneudvalget, medl. Social- og sundhedsudvalget


Uffe Olsen
medl. Forsyningsudvalget, medl. Teknik- og miljøudvalget


Niels Peter Ellegaard
medl. Forsyningsudvalget, medl. Social- og sundhedsudvalget


Jørn Bach-Hansen
fmd. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, medl. Teknik- og miljøudvalget


Britta Duelund
fmd. børne- og kulturudvalget, medl. Økonomiudvalget


 


B: Det Radikale Venstre,  1 mandat:


Borgmester Alfred Andersen
fmd. Økonomiudvalget


 


C: Det Konservative Folkeparti, 2 mandater:


Per André Andersen
medl. Forsyningsudvalget, medl. Økonomiudvalget


Palle Petersen
fmd. Havneudvalget, medl. Social- og sundhedsudvalget


 


F: Socialistisk Folkeparti, 1 mandat:


Jakob Holm
medl. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, medl. Økonomiudvalget


 


O: Dansk Folkeparti, 1 mandat:


Bjarne B. Tychsen
medl. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, medl. Teknik- og miljøudvalget


 


V: Venstre, 7 mandater:


Jens Jakobsen, 1. viceborgmester
fmd. Social- og sundhedsudvalget, medl. Økonomiudvalget


Ernst Jørgensen
medl. Havneudvalget, medl. Social- og sundhedsudvalget


Jens Madsen
medl. Forsyningsudvalget, medl. Teknik- og miljøudvalget


Søren B. Snedker
medl. Havneudvalget, fmd. Teknik- og miljøudvalget


Flemming Bennebjerg
medl. børne- og kulturudvalget


Henning Busk
medl. børne- og kulturudvalget, medl. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget


Aage Nielsen
medl. Økonomiudvalget


 


H: Helhedslisten, 2 mandater:


Ove K. Pedersen
2. viseborgmester, fmd. Forsyningsudvalget, medl. Økonomiudvalget


Svend Erik Linnebjerg
medl. børne- og kulturudvalget, medl. Havneudvalget


 


* Valgforbund: A+F+H, C+O+V


* Konstituering: B, O,V, C, V


 


Tilbage til hovedsiden om Fåborg Kommune