Facebook får selskab: Nyt storbyggeri i Tietgenbyen

Det multinationale fragtfirma GLS slår sig ned i Tietgenbyen. Byggeriet af et 3.800 kvadratmeter stort distributions-center starter i næste måned.

I næste måned starter det multinationale fragtfirma GLS nyt byggeri i Tietgenbyen.

GLS har brug for plads til flere ruter tæt ved motorvejen.

Derfor skal totalentreprenøren Ajcon A/S, på et nyt grundstykke sydøst for Odense, opføre et distributionscenter med 3.800 kvadratmeter bygninger og 13.000 kvadratmeter udvendige belægningsarealer.

GLS’ nye distributionscenter skal bestå af en sorteringshal, en turhal og administrationsbygning på M. P. Allerupsvej i Odense.

Både bygherre og Ajcon, som står særligt stærkt indenfor byggeri til distributions- og transportsektoren, har fokus på at skabe de bedste betingelser for medarbejderne og virksomhedens logistiksystemer.

- Det kræver en gennemtænkt indsats på flere områder. F.eks. arbejdes der med løsninger omkring bygningernes tæthed mellem biler og bygningsfacader, så trækgener og varmetab minimeres mest muligt, når de mange lastbiler skal tømmes og pakkes, oplyser Ajcon i en pressemeddelelse.

GLS er ikke alene om at slå sig ned i Tietgenbyen.

På det seneste har Unicon A/S, Bravida Danmark A/S og transport- og speditionsvirksomheden YOYO Global Freight købt jord i Tietgenbyen.

GLS-byggeriet går i gang i november i år og afleveres i august 2018.