Fængselschef efter hård kritk: Vi tager påbuddet meget alvorligt

Vold blandt indsatte i Nyborg Fængsel presser personalet. Nu er cheferne flyttet ud på afdelingerne, så de bedre kan støtte de ansatte. Og der er indført daglige evalueringer af dagen. Det sker efter påbud fra Arbejdstilsynet.

- Først og fremmest er det helt afgørende for os, at vores medarbejdere trives, så vi tager påbudet fra Arbejdstilsynet meget alvorligt.

Sådan siger institutionsleder i Nyborg Fængsel, Henrik Bonde Marker, efter det i dag kom frem, at Arbejdstilsynet har påbudt fængslet at forbedre forholdene for de ansatte.

- Det bedste middel til at forbedre de ansattes trivsel og tryghed er massiv ledelse. Derfor har vi flyttet cheferne i fængslet fra den centrale administration og ud på de enkelte afdelinger, så de bedre kan støtte medarbejderne i dagligdagen. De skal hjælpe medarbejderne med at skabe overblik og struktur i dagligdagen, siger Henrik Bonde Marker.

Ifølge en aktindsigt, som TV 2/Fyn har søgt, var Arbejdstilsynet på besøg i Nyborg Fængsel i januar. Den efterfølgende rapport beskriver kritisable arbejdsforhold. 

Oplever vold

Af rapporten fremgår det, at de ansatte i fængslet mistrives.

Det skyldes primært, at de jævnligt oplever vold mellem de indsatte. Nogle svage indsatte må betale beskyttelsespenge for at få lov at være i fred. Der er også eksempler på våbenproduktion i cellerne med det formål at beskytte sig. I nogle tilfælde indblandes de indsattes familier også i konflikterne med afpresning.

De kaotiske forhold går ud over medarbejdernes trivsel. Men arbejdet med at forbedre trivslen er altså i fuld gang, forsikrer fængselschefen.

- Det hjælper at tale om det, når man oplever ubehagelige situationer. Ved at flytte cheferne ud, står de til rådighed for medarbejderne som samtalepartnere, når de har behov for at bearbejde ubehagelige situationer, siger Henrik Bonde Marker. 

Daglige møder

Samtidig har fængslet indført daglige evalueringsmøder, hvor medarbejderne har mulighed for at tale dagen igennem.

- De mødes en fløj ad gangen. På den måde skaber vi et forum, hvor medarbejderne kan komme til at tale dagen igennem. Vi har også strammet op på de faste procedurer i forhold til defusing og debriefing, som vi benytter os af, når der har været egentlige alvorlige hændelser, siger Henrik Bonde Marker.

Endelig arbejder fængslet målrettet på at identificere den gruppe af indsatte, der står bag volden og afpresningen mod de øvrige indsatte. 

- Noget af det, vores medarbejdere især har peget på, er koncentrationen af indsatte med banderelationer. Og der arbejder vi hårdt på at identificere dem med henblik på at reagere disciplinært og eventuelt flytte dem. Som indsat har man også krav på en tryg afsoning, siger Henrik Bonde Marker.