Fængselsindsatte i strejke

Omkring 100 indsatte i Statsfængslet i Nyborg gik mandag i strejke i protest mod brugen af isolation i de danske fængsler.

-

Omkring 100 indsatte i Statsfængslet i Nyborg gik mandag i strejke i protest mod brugen af isolation i de danske fængsler.

Ved arbejdsdagens start blev de indsatte på fællesskabsafdelingerne væk fra deres arbejde. Det betyder, at de i arbejdstiden skal være isoleret i egen celle. De går dermed glip af en dagsløn på ca. 50 kroner og får samtidig en bøde på 30 kroner.

Sympati med flugtkonge
Ifølge talsmandsgruppen i Statsfængslet i Nyborg sker det i protest mod, at den svenske flugtkonge Clark Olofsson har siddet i isolation i 5 år.

\"Vi kræver indført stop for fængslernes brug af langvarig isolation uden domsstolsafgørelse, og vi kræver Clark Olofsson ud af isolation - omgående\", skriver talsmandsgruppen i en pressemeddelelse.

Korrekt problemstilling
Fængselsinspektør Jens Tolstrup forklarer, at fanger der er indsat på såkaldt sikrede afdelinger - herunder Clark Olofsson med mellemrum får taget deres placering op til vurdering af fængselsledelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, som beslutter om den indsatte fortsat skal være på den sikrede afdeling. Men domstolene er korrekt nok ikke inde over den beslutning.

\"Kernen i den problemstilling, de indsatte protesterer mod, er korrekt nok. Jeg forstår dog ikke, at de bruger Clark Olofsson i denne sag\", siger Jens Tolstrup til TV 2/Fyn.

Olofsson ønsker ikke selskab
Ifølge ham vurderede ledelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen for et par uger siden, at der ikke længere er risiko for, at Clark Olofsson vil undvige. Derfor ville de overflytte ham til fællesskabsafdelingen, men det ønskede Clark Olofsson ikke.

\"Det er jeg sikker på, at de andre toneangivende indsatte er klar over. Jeg tror dog, at de alligevel strejker i dag fordi det er et led i en større plan, hvor de protesterer over isolationsfængsling generelt. For 8-10 dage siden var der en lignende aktion i Vridsløselille, og der kommer sikkert en i Horsens i næste uge\", siger Jens Tolstrup.