I det fynske folks tjeneste

Fængsler ansætter imamer

Der findes præster i alle landets fængsler. Nu kommer der også imamer for at varetage bl.a. fredagsbøn og læsning af koranen for indsatte muslimer.

Ringe Statsfængsel har ansat en imam efter ønske fra de indsatte

I Statsfængslet i Ringe har man just ansat en imam, og i Nyborg Statsfængsel har man imamer. I Vestre Fængsel i København  har man Danmarks eneste fuldtidsansatte fængselsimam.
 
I modsætning til fængselspræster, der ansættes af Kirkeministeriet, er det de enkelte fængsler, der beslutter, om de vil ansætte en imam. Justitsministeriet vil dog i løbet af 2006 sende en vejledning til landets fængsler om den såkaldte gejstlige betjening af muslimerne. Dvs. om de indsattes adgang til f.eks. fredagsbøn. En sådan vejledning findes allerede for indsatte med kristen baggrund.

For nylig ansatte Statsfængslet i Ringe en Imam. Det skete efter ønske fra de indsatte, siger fængselsinspektør Bodil Philip.

- Vi skal tilgodese de indsattes behov, siger Bodil Philip.

Hun oplever ikke umiddelbart, at indsatte muslimer er blevet mere religiøse eller yderliggående i deres religiøse synspunkter.