Fængsler skal holde bedre øje med imamer

Imamer, præster og andre forkyndere skal tjekkes grundigere, når de skal ansættes i fængsler.

Nye tiltag i fængslerne over for religiøse forkyndere, såsom præster og imamer, skal være med til at forhindre radikalisering og ekstremisme blandt de indsatte.

Det er Kriminalforsorgen, som nu kommer på banen med de nye tiltag, der vil betyde ændringer i ansættelsesproceduren af de religiøse forkyndere.

- Indsatte i landets fængsler, der er religiøse, skal have mulighed for at udøve deres religion. Men det er helt afgørende, at det kan ske, uden at de bliver udsat for tilskyndelser til radikalisering og ekstremisme, siger justitsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

De nye ansættelsesprocedurer kommer blandt andet til at bestå i, at forkynderen på forhånd får sin baggrund gransket af Kriminalforsorgen, som kan få bistand af et sagkyndigt udvalg.

Den præst eller imam, som skal ansættes, vil lige som andre ansatte i fængslet blive tjekket i kriminalregistret for pletter på straffeattesten, og vedkommende skal underskrive en erklæring om tavshedspligt.

Når den pågældende forkynder er blevet ansat, så fortsætter kontrollen. Det bliver dels fængslets ledelse og dels den relevante gejstlige myndighed, som skal stå for det.

Hvis der ikke findes en autoritativ myndighed inden for et givent trossamfund, vil tilsynet med den pågældende forkynder blive varetaget af et sagkyndigt udvalg.

Justitsministeriet oplyser, at det nye regelsæt vil blive offentliggjort fredag, og at det vil træde i kraft 1. oktober.

Baggrunden for de nye regler skal findes helt tilbage i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fra 2008-2011, hvor der blev afsat syv millioner kroner til skærpet kontrol med fængselsimamer og andre forkyndere.