Færre danskere anmelder kriminalitet

Politiet får færre anmeldelser fra borgere, der har været udsat for kriminalitet i år i forhold til sidste år.

I årets første seks måneder har politiet landet over modtaget færre anmeldelser af kriminalitet end samme periode sidste år, viser nye tal fra Rigspolitiet.

I alt er der sket et fald i antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven fra godt 180.000 i første halvår 2012 til knap 174.000 i løbet af de første seks måneder i år. Dermed ligger antallet af anmeldelser på det laveste niveau i mange år.

Tallene for første halvår af 2013 viser, at straffelovskriminaliteten fortsætter med at falde på landsplan. Der er tale om et fald på en lang række helt centrale kriminalitetsområder, herunder indbrud og vold.

- Det er positivt, at færre og færre bliver ofre for forbrydelser. Der er tale om markante fald på områder, som virkelig er tætte på borgerne, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politiet har landet over haft særlig fokus på indbrud i privat beboelser.

For indbrud er der sket et fald på 6,9 procent i antallet af anmeldte indbrud i første halvår i år i forhold til samme periode sidste år.

- Det viser værdien af, at vi styrer gennem et særligt fokus på nogle klart definerede områder, der betyder mest for borgerne. Samtidig er der også grund til at glæde sig over, at politiet fortsat kommer hurtigt frem, når borgerne ringer, siger rigspolitichefen.

På enkelte områder giver tallene anledning til, at politiet skal gøre en særlig indsats.

- Vi må konstatere, at der stadig er alt for mange, der bliver udsat for lomme- og tricktyverier. Den udvikling skal vi have vendt, siger Jens Henrik Højbjerg.

Færre anmeldelser af kriminalitet er ikke nødvendigvis det samme som mindre kriminalitet. Der er dog ingen tal for, hvor mange danskere der udsættes for noget kriminelt, uden at anmelde det til politiet.