Færre fangeflugter på Fyn

Antallet af fanger der flygter fra fængslerne eller arresthusene på Fyn er faldet mærkbarrt de seneste år. Fra de lukkede fængsler har der der slet ikke været nogen fangeflugterne de seneste år.  

-

Antallet af fanger der flygter fra fængslerne eller arresthusene på Fyn er faldet mærkbarrt de seneste år. Fra de lukkede fængsler har der der slet ikke været nogen fangeflugter de seneste år.  

På landsplan er antallet af fangeflugter halveret siden 2002, og på Fyn gør den samme tendens sig gældende.

I Nyborg og Ringe Statsfængsel lykkedes det slet ikke for nogen fanger at flygte sidste år, og fra arresthusene i Svendborg, Odense og Assens var der kun et par undvigelser.