Færre fynboer bruger kollektiv transport

Færre og færre benytter den kollektive trafik på Fyn. Både tog, bybusser og regionale busser har de seneste år haft nedgang i passagertallet. Især bybusserne i Odense har oplevet en arkant nedgang i antallet af passagere over de seneste år.

-

Færre og færre benytter den kollektive trafik på Fyn. Både tog, bybusser og regionale busser har de seneste år haft nedgang i passagertallet. Især bybusserne i Odense har oplevet en arkant nedgang i antallet af passagere over de seneste år.

Nedadgående tendens
I forhold til for fem år siden har Odense Bytrafik mistet omkring 2,3 millioner passagere om året. Og det selvom bybusserne i samme periode har kørt stort set det samme antal kilometer. År for år ser udviklingen således ud for Odense Bytrafik:

 • 1998: 20.4 mio. rejsende
 • 1999: 19,8 mio. rejsende
 • 2000: 19,2 mio. rejsende
 • 2001: 18,7 mio. rejsende
 • 2002: 18,1 mio. rejsende

Tallene for i år tyder på, at tendensen vil fortsætte i 2003, således at endnu færre odenseanere vil benytte bybusserne.

Fynbus klarer skærene
På de regionale ruter er der også nedgang, selvom den er mindre markant end på busserne i Odense. Fynbus mistede sidste år 300.000 rejsende, og for de sidste fem år viser tallene følgende udvikling:

 • 1998: 7,9 mio. påstigere
 • 1999: 8,1 mio. påstigere
 • 2000: 8,2 mio. påstigere
 • 2001: 8,4 mio. påstigere
 • 2002: 8,1 mio. påstigere

Alle pasagertal for både Fynbus og Odense Bytrafik er beregnet ud fra stikprøver, der bliver lavet i udvalgte uger i løbet af året.

Fremgang afløst af tilbagegang
Hos DSB bliver statistikken udarbejdet på baggrund af én årlig passagertælling. Det betyder at tallene er noget usikre. Togstrækningen mellem Odense og Svendborg har siden slutningen af 1990?erne oplevet en pæn vækst, men sidste år faldt passagertallet med 13 procent, hvilket svarer til en nedgang på 500 passagere dagligt. Tallene for de sidste fem år ser således ud:  

 • 1998    2.900 dagligt
 • 1999    3.200 dagligt
 • 2000    3.700 dagligt
 • 2001    3.900 dagligt
 • 2002    3.400 dagligt

Passagertallet for Odense-Svendborg-linjen ventes at styrtdykke endnu mere i år, da banen har været plaget af aflysninger og erstatningsbusser på grund af omlægninger af jernbanesporene.

En million færre rejsende
Nedgangen for de tre store kollektive trafik-systemer på Fyn, betyder at den kollektive trafik samlet set fik over en million færre rejsende i 2002 sammenlignet med året før.