Færre fynboer på gaden

Antallet af fogedsager, der ender med, at lejere bliver sat ud af deres lejlighed, falder støt.

I Odense endte 1170 fogedsager med 235 udsættelser i 2013.

Året før var tallene 1393 sager og 298 udsættelser, og det har været tendensen siden 2009, da der var 1515 sager og 356 udsættelser.

Det viser den seneste statistik om fogedsager for private boliger fra Domstolsstyrelsen.

Også i Svendborg har der været færre sager, nemlig 323 i 2012 mod 289 i 2013.

Til gengæld er antallet af udsættelser steget en anelse fra 72 til 76.

I første halvår af 2014 var der 474 sager i Odense, der endte med 84 udsættelser.

I Svendborg var tallene 134 sager og 38 udsættelser, så det kan ende med yderligere samlet fald i 2014.

På landsplan var der 1.844 udsættelsessager i første halvår af 2013 og 1.691 i første halvår af 2014. Det er et fald på otte procent.

Glad minister

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, Soc.dem. glæder sig over tallene:

- Vi ser igen et fald i antallet af lejere, der bliver sat ud af deres lejlighed. Det betyder rigtigt meget for de familier og ikke mindst de børn, som undgår at skulle igennem en rigtig svær situation. Jeg er meget tilfreds med, at det vi har sat i gang virker, siger boligminister Carsten Hansen.

Han påpeger, at antallet af udsættelser steg uafbrudt fra 2002 til 2011, indtil den nuværende regering fjernede fattigdomsydelserne.

Desuden har regering og kommuner haft øget opmærksomhed på problemet.

For eksempel er der sat flere penge af til gældsrådgivning og lejeloven er ændret, så huslejen bliver betalt samme dag, lejerne får deres overførsel.

Tidligere kunne lejerne ofte nå at bruge pengene inden huslejen skulle falde.

Desuden er boligselskaber og kommuner blevet bedre til at gribe hurtigt ind.

Alle tallene fra 2009 til 2014 her